Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 19. februāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts karogu"". (Reģ. nr.643)
                        (Dok. nr.2005, 2005A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Deputātu Indulis Emsis, Solvita Āboltiņa, Aigars Kalvītis, Māris Grīnblats, Krišjānis Peters
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.644)
                        (Dok. nr.2010, 2010A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
3.         3. Likumprojekts "Muitas likums". (Reģ. nr.645)
                        (Dok. nr.2017, 2017A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Alkoholisko dzērienu aprites likums". (Reģ. nr.646)
                        (Dok. nr.2018, 2018A)        (Balsojums: par-51, pret-1, atturas-17)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Par Līgumu par izmēģinājumu vietu Kioto mehānismu izmantošanai Baltijas jūras reģiona enerģētikas projektos". (Reģ. nr.650)
                        (Dok. nr.2033, 2033A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Par Papildus protokolu Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības 1995.gada 13.janvāra līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību iztulkojošiem paziņojumiem". (Reģ. nr.651)
                        (Dok. nr.2034, 2034A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". (Reģ. nr.652)
                        (Dok. nr.2035, 2035A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā". (Reģ. nr.653)
                        (Dok. nr.2036, 2036A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.654)
                        (Dok. nr.2037, 2037A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko dokumentu likumā". (Reģ. nr.655)
                        (Dok. nr.2038, 2038A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.656)
                        (Dok. nr.2039, 2039A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ. nr.657)
                        (Dok. nr.2040, 2040A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.658)
                        (Dok. nr.2048, 2048A)        (Balsojums: par-57, pret-22, atturas-9)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.659)
                        (Dok. nr.2049, 2049A)        (Balsojums: par-56, pret-24, atturas-6)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.660)
                        (Dok. nr.2050, 2050A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti Aigars Kalvītis, Atis Slakters, Mihails Pietkevičs, Rihards Pīks, Aleksandrs Kiršteins
43.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām"" (Reģ. nr.662)
                        (Dok. nr.2058)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

16.         1. Deputātam Ainaram Baštikam.
                        (Dok. nr.2052)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)
17.         2. Deputātei Inesei Vaiderei.
                        (Dok. nr.2053)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)


II. Likumprojektu izskatīšana
28.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.603)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1884, 2011)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-25)
                         Sociālo un darba lietu komisija
18.         1. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ. nr.625)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1941, 1941B)        (Balsojums: par-71, pret-11, atturas-4)
                         Juridiskā komisija
19.         2. Likumprojekts "Par Andreja Mamuškina atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.623)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1938)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
20.         3. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.549)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2030)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         4. Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.324)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.20412041A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
22.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". [Iekļauts likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" (reģ.nr.620).] (Reģ. nr.564)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2044)        (Balsojums: par-73, pret-6, atturas-8)
                         Juridiskā komisija
23.         6. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Republikas (Taivānas) valdības līguma par savstarpēju investīciju veicināšanu un aizsargāšanu denonsēšanu". (Reģ. nr.539)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1651, 2022)        (Balsojums: par-72, pret-2, atturas-11)
                         Ārlietu komisija
24.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.471)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1428, 2006)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
25.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"". (Reģ. nr.610)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1899, 2007)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
26.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"". (Reģ. nr.609)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1898, 2008)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
27.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.619)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1928, 2009)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         12. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.592)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1869, 2012)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
30.         13. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.591)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1868, 2013)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
31.         14. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.597)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1874, 2014)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
32.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.594)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1871, 2015)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
33.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.593)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1870, 2016)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
  &nbs p;                      Aizsardzības un iekšlietu komisija
34.         17. Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.618)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1924, 2023)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
36.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"". (Reģ. nr.329)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1030, 2031)        (Balsojums: par-70, pret-2, atturas-11)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
37.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu"". (Reģ. nr.546)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1669, 2032)        (Balsojums: par-78, pret-3, atturas-3)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
38.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"". (Reģ. nr.633)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1965, 2042)        (Balsojums: par-76, pret-2, atturas-5)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         22. Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.562)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1758, 2043)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
40.         23. Likumprojekts "Par Līgumu par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem un 2001.gada 6.jūnija Protokolu par grozījumiem Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumā". (Reģ. nr.570)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1780, 2045)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
41.         24. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpējo palīdzību katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos". (Reģ. nr.576)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1801, 2046)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
42.         25. Likumprojekts "Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem". (Reģ. nr.608)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1895, 2047)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
44.         Likumprojekts "Par Ziemeļatlantijas līgumu" (Reģ. nr.648)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2020, 2063)        (Balsojums: par-73, pret-6, atturas-10)
                         Ārlietu komisija
45.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.603)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1884, 2011)        (Balsojums: par-59, pret-0, atturas-26)
                         Sociālo un darba lietu komisija
46.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām"" (Reģ. nr.662)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2058)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
47.         Lēmuma projekts Par deputāta Aināra Šlesera atsaukšanu no Saeimas Pilsonības likuma izpildes komusijas (Lēm. proj. reģ. nr.303)
                        (Dok. nr.2068)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Krišjānis Peters, Andrejs Naglis, Oskars Kastēns, Anatolijs Mackevičs, Inese Šlesere, Pāvels Maksimovs, Dzintars Jaundžeikars, Ainārs Šlesers, Jevgenija Stalidzāne, Dainis Turlais
48.         Lēmuma projekts Par deputāta Aināra Šlesera ievēlēšanu Saeimas Nacionālās drošības komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.304)
                        (Dok. nr.2069)        (Balsojums: par-73, pret-1, atturas-1)
                         Deputāti: Krišjānis Peters, Andrejs Naglis
49.         Lēmuma projekts Par deputāta Pāvela Maksimova atsaukšanu no Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.305)
                        (Dok. nr.2070)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)
50.         Lēmuma projekts Par deputāta Pāvela Maksimova ievēlēšanu Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.306)
                        (Dok. nr.2071)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)
51.         3. Likumprojekts "Muitas likums". (Reģ. nr.645)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2017, 2017A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
52.         Lēmuma projekts Par deputāta Daiņa Turlā atsaukšanu no Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
Sēde beigusies 12:38!!!