Iesniedz Pilsonības likuma

Iesniedz Pilsonības likuma Likumprojekts 2.lasījumam

izpildes komisija (steidzams)

 

Par Andreja Mamuškina atzīšanu par Latvijas pilsoni

(reģ.nr.623)

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Nr.p.k.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija 2.lasījumam

1.

2.

3.

4.

5.

Atzīt Andreju Mamuškinu (personas kods 071069-14401) par Latvijas pilsoni.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Priekšlikumu nav

 

 

Atzīt Andreju Mamuškinu (personas kods 071069-14401) par Latvijas pilsoni.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.