Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

(reģ.nr.549)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 6., 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 112.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 6., 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 112.nr.) šādus grozījumus:

15.pants. Informācijas atteikuma pārsūdzēšanas kārtība

(1) . . .

(2) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga griezties tiesā ar sūdzību par iestādes rīcību, ar kuru aizskartas tās tiesības saņemt informāciju, ja iestāde:

1) likumā noteiktajā termiņā nav sniegusi atbildi informācijas pieprasītājam;

2) atteikusies sniegt informāciju, bez likumīga pamata pieņemot lēmumu piešķirt tai ierobežotas pieejamības informācijas statusu;

3) pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas atteikusies dzēst vai labot nepatiesas, nepilnīgas vai nelikumīgi iegūtas ziņas par personu.

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdu "sūdzību" ar vārdu "pieteikumu".

     

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdu "sūdzību" ar vārdu "pieteikumu".

16.pants. Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzība

(1) . . .

(2) Ja sakarā ar ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu tās īpašniekam vai citai personai radīts kaitējums vai būtiski aizskartas to likumiskās intereses, šīs personas ir tiesīgas iesniegt tiesā prasību pret vainīgo personu par kaitējuma atlīdzināšanu vai aizskarto tiesību atjaunošanu.

(3) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus "ir tiesīgas iesniegt tiesā prasību pret vainīgo personu par" ar vārdiem "ir tiesīgas prasīt".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus "ir tiesīgas iesniegt tiesā prasību pret vainīgo personu par" ar vārdiem "ir tiesīgas prasīt".

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.

1

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likuma spēkā stāšanās noteikumu.

Atbalstīt