Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 11. februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Augu aizsardzības likumā" (Reģ. nr.618)      (Dok. nr.1924, 1924A)         un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

Izdarīt Augu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

2. Papildināt 5.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, personu reģistrāciju, fitosanitārajām pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem un dokumentu izsniegšanu."

3. Izslēgt 6.panta otro punktu.

4. Izslēgt 8.panta trešās daļas trešo teikumu.

5. Papildināt 14.panta sesto daļu ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

6. Papildināt 18.panta otrās daļas 6.punktu ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

7. Izslēgt 20.panta ceturto daļu.