Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām”

 

Izdarīt likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; 1998, 21.nr.; 2002, 16. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”.

2. Papildināt likuma pirmo pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Personām, kuru iesniegtie Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu saraksti (turpmāk - kandidātu saraksti) ir reģistrēti Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā izsniedz izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(4) Šajā izziņā norādāms:

1) kandidātu saraksta nosaukums;

2) katra pieteiktā kandidāta vārds un uzvārds;

3) izziņas izsniegšanas datums.”

3. Papildināt 4.pantā pēc vārdiem “Saeimas vēlēšanu likuma” ar vārdiem “un Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma”.

4. Papildināt 18.panta otrajā daļā pēc vārdiem “Saeimas vēlēšanām” ar vārdiem “un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”.

5. Papildināt likumu ar jaunu pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“2. Attiecībā uz Eiropas Parlamenta 2004. gada 12.jūnija vēlēšanām Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 90 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” likuma 7.pantā paredzētos priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 90.dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienai.”;

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu attiecīgi par pirmo pārejas noteikumu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

‘‘Grozījumi likumā ‘‘Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām’’’’

Anotācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 Izstrādātie grozījumi nepieciešami, lai:

1. Grozījumi likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām” ir nepieciešami saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu un Eiropas Parlamenta vēlēšanām Latvijā. Šobrīd nav speciālā liokuma par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām un neviens likums nereglamentē priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumus pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

2. Lai reglamentētu priekšvēlēšanu aģitācijas norisi pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, nepieciešams precizēt atsevišķu pantu redakciju un grozīt likuma “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām” nosaukumu.

3.Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks 2004.gada 12.jūnijā.

2. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kā tiesību akts var ietekmēt valsts budžetu?

Likumprojekts valsts budžetu neietekmē.

4. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts spēkā esošo tiesību normu sistēmu neietekmē.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts nav saistīts ar Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

Konsultācijas nav notikušas

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.