Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu, iesniedzam šādu likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts karogu”:

Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts karogu”

Izdarīt likumā “Par Latvijas valsts karogu” (Latvijas Vēstnesis, 1994, 146. nr.; 2000, 197.200. nr.; 2001, 5. nr) šādus grozījumus:

Papildināt 2. pantu ar jaunu 12. punktu šādā redakcijā:

“12)virs Latvijas Bankas centrālās ēkas un pie Latvijas Bankas filiālēm – pastāvīgi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

‘’Grozījumi likumā ‘’Par Latvijas valsts karogu’’’’

anotācija.

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojektā ir paredzēts izdarīt grozījumus likuma ‘’Par Latvijas valsts karogu’’ 2. pantā. Šis pants tiks papildināts ar jaunu 12. daļu, kas noteiks, ka Latvijas valsts karogs būs pacelts patstāvīgi pie Latvijas Bankas centrālās ēkas un pie Latvijas Bankas filiālēm.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas veiktas ar Latvijas Banku.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Sabiedrība tiks informēta ar laikraksta ‘’Latvijas Vēstnesis’’, normatīvo aktu informācijas sistēmas (NAIS) starpniecību.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja S.Āboltiņa