Likumprojekts

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.) šādu grozījumu:

 papildināt likuma 6. panta ceturto daļu ar jaunu 2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1) par summām, kas izmaksātas (subsīdiju veidā vai kā izmaksu kompensācijas) par realizētiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem;”