12

12.02.2004

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu"” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādus grozījumus:

Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu

 

1

Deputāts P.Simsons

Grozīt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu politiski represētajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu”.

Neatbalstīt

 

1.pants. Šis likums nosaka kārtību, kādā atjaunojama kompensāciju izmaksa un dzēšami īpašuma kompensācijas sertifikāti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu", kuri ar Satversmes tiesas 1998.gada 10.jūnija spriedumu atzīti par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža, piešķirti administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām par naudā neizmaksāto atņemtās mantas vērtības daļu.

1. Izteikt 1. un 2.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likums nosaka kārtību, kādā atjaunojama kompensāciju izmaksa un dzēšami īpašuma kompensācijas sertifikāti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu", kuri ar Satversmes tiesas 1998.gada 10.jūnija spriedumu atzīti par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža, piešķirti administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām, kā arī citām politiski represētajām personām, kuras atbilst likumam "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem", par politiskajās represijās atņemtās mantas naudā neizmaksāto vērtības daļu (izņemot nacionalizēto mantu, nenovākto ražu, augļu kokus un ogulājus).

2

Deputāts P.Simsons

Izteikt pirmo pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Likums nosaka kārtību, kādā atjaunojama kompensāciju izmaksa un dzēšami īpašuma kompensācijas sertifikāti, kas piešķirti par politiskajās represijās atņemtās mantas naudā neizmaksāto vērtības daļu (izņemot nenovākto ražu, augļu kokus un ogulājus) politiski represētajām personām, kuras atbilst likumam “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”, saskaņā ar likumiem “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”, “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” un Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumiem Nr.148 “Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu”, kuri ar Satversmes tiesas 1998. gada 10. jūnija spriedumu atzīti par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža.”

Neatbalstīt

1. Izteikt 1. un 2.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likums nosaka kārtību, kādā atjaunojama kompensāciju izmaksa un dzēšami īpašuma kompensācijas sertifikāti, kas saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu", kuri ar Satversmes tiesas 1998.gada 10.jūnija spriedumu atzīti par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža, piešķirti administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām, kā arī citām politiski represētajām personām, kuras atbilst likumam "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem", par politiskajās represijās atņemtās mantas naudā neizmaksāto vērtības daļu (izņemot nacionalizēto mantu, nenovākto ražu, augļu kokus un ogulājus).

2.pants. Rajonu padomes vai republikas pilsētu domes (turpmāk - pašvaldības) pārskata tos lēmumus par īpašuma kompensācijas sertifikātu (turpmāk - sertifikāti) piešķiršanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām (šo personu nāves gadījumā - viņu mantiniekiem) par atņemto mantu, kuri saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu" pieņemti laikposmā no 1996.gada 2.maija līdz 1998.gada 10.jūnijam, un nosaka, ka minētajām personām ir tiesības dzēst piešķirtos sertifikātus šajā likumā paredzētajā kārtībā.

2.pants. Rajonu padomes un republikas pilsētu domes (turpmāk – pašvaldības) pārskata tos lēmumus par īpašuma kompensācijas sertifikātu (turpmāk – sertifikāti) piešķiršanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un citām politiski represētajām personām (ja persona ir mirusi - viņas mantiniekiem) par atņemto mantu, kuri saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu" pieņemti laikposmā no 1996.gada 2.maija līdz 1998.gada 10.jūnijam, un nosaka, ka minētajām personām ir tiesības dzēst piešķirtos sertifikātus šajā likumā paredzētajā kārtībā."

3

Deputāts P.Simsons

Izteikt otro pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Rajonu padomes un republikas pilsētu domes (turpmāk – pašvaldības) pārskata tos lēmumus par īpašuma kompensācijas sertifikātu (turpmāk – sertifikāti) piešķiršanu politiski represētajām personām (ja persona mirusi – viņas mantiniekiem) par atņemto mantu saskaņā ar likumiem “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” un “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem”, un laikposmā no 1996. gada 2. maija līdz 1998. gada 10. jūnijam saskaņā ar Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumiem Nr.148 “Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu”, un nosaka, ka minētajām personām ir tiesības dzēst piešķirtos sertifikātus šajā likumā paredzētajā kārtībā.”

Neatbalstīt

2.pants. Rajonu padomes un republikas pilsētu domes (turpmāk – pašvaldības) pārskata tos lēmumus par īpašuma kompensācijas sertifikātu (turpmāk – sertifikāti) piešķiršanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un citām politiski represētajām personām (ja persona ir mirusi - viņas mantiniekiem) par atņemto mantu, kuri saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu" pieņemti laikposmā no 1996.gada 2.maija līdz 1998.gada 10.jūnijam, un nosaka, ka minētajām personām ir tiesības dzēst piešķirtos sertifikātus šajā likumā paredzētajā kārtībā."

4.pants. Pašvaldības pārskata tos lēmumus par atteikšanos pieņemt pieteikumus no administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām (viņu mantiniekiem), kuri sakarā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumos nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu" minētā pieteikumu pieņemšanas termiņa - 1996.gada 1.marta - izbeigšanos pieņemti laikposmā no 1996.gada 2.maija līdz 1998.gada 10.jūnijam, un lēmumus par kompensācijas aprēķināšanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām (viņu mantiniekiem), ja minētās personas par atņemto mantu nevēlas saņemt atlīdzību sertifikātos, un atbilstoši Ministru padomes 1992.gada 26.maija lēmumam nr.191 "Par Nolikuma par kārtību, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība pilsoņiem, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu, grozīšanu" pieņem attiecīgus lēmumus.

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Pašvaldības pārskata no 1996.gada 2.maija līdz 1998.gada 10.jūnijam pieņemtos lēmumus par atteikšanos pieņemt administratīvi nepamatoti izsūtīto personu un citu politiski represēto personu (viņu mantinieku) pieteikumus sakarā ar pieteikumu iesniegšanas termiņa – 1996.gada 1.marta – izbeigšanos, kā arī lēmumus par kompensācijas aprēķināšanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un citām politiski represētajām personām (viņu mantiniekiem), ja minētās personas par atņemto mantu nevēlas saņemt atlīdzību sertifikātos, un pieņem attiecīgus lēmumus."

4

Deputāts P.Simsons

Izteikt ceturto pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Pašvaldības pārskata no 1996. gada 2. maija līdz 1998. gada 10. jūnijam pieņemtos lēmumus par atteikšanos pieņemt politiski represēto personu (viņu mantinieku) pieteikumus sakarā ar pieteikumu iesniegšanas termiņa – 1996. gada 1. marta – izbeigšanos, kā arī lēmumus par kompensācijas aprēķināšanu politiski represētajām personām (viņu mantiniekiem), ja minētās personas par atņemto mantu nevēlas saņemt atlīdzību sertifikātos, un atbilstoši Ministru padomes 1992. gada 26. maija lēmumam Nr.191 “Par Nolikuma par kārtību, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība pilsoņiem, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas atzīta par nepamatotu, grozīšanu” pieņem attiecīgus lēmumus.”

Neatbalstīt

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Pašvaldības pārskata no 1996.gada 2.maija līdz 1998.gada 10.jūnijam pieņemtos lēmumus par atteikšanos pieņemt administratīvi nepamatoti izsūtīto personu un citu politiski represēto personu (viņu mantinieku) pieteikumus sakarā ar pieteikumu iesniegšanas termiņa – 1996.gada 1.marta – izbeigšanos, kā arī lēmumus par kompensācijas aprēķināšanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un citām politiski represētajām personām (viņu mantiniekiem), ja minētās personas par atņemto mantu nevēlas saņemt atlīdzību sertifikātos, un pieņem attiecīgus lēmumus."

6.pants. Pašvaldības līdz 1998.gada 15.septembrim saskaņā ar šā likuma pielikumu iesniedz Latvijas Attīstības aģentūras Privatizācijas un sertifikācijas informatīvā nodrošinājuma centram (turpmāk - Informācijas centrs) to personu sarakstus, kurām dzēšami sertifikāti (turpmāk - saraksts).

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Pašvaldības ne vēlāk kā līdz 2004.gada 31.decembrim saskaņā ar šā likuma pielikumu iesniedz Latvijas Attīstības aģentūras Privatizācijas un sertifikācijas informācijas nodrošinājuma centrā (turpmāk – Informācijas centrs) to personu sarakstus, kurām dzēšami sertifikāti (turpmāk – saraksts)."

     

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Pašvaldības ne vēlāk kā līdz 2004.gada 31.decembrim saskaņā ar šā likuma pielikumu iesniedz Latvijas Attīstības aģentūras Privatizācijas un sertifikācijas informācijas nodrošinājuma centrā (turpmāk – Informācijas centrs) to personu sarakstus, kurām dzēšami sertifikāti (turpmāk – saraksts)."

 

10.pants. Pārbaudīto sarakstu Informācijas centrs nosūta attiecīgajai kredītiestādei un informē par to Valsts kasi.

4. Papildināt 10.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Informācijas centrs neiekļauj sarakstā personas, kurām tiesības dzēst sertifikātus piešķirtas nepamatoti."

     

4. Papildināt 10.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Informācijas centrs neiekļauj sarakstā personas, kurām tiesības dzēst sertifikātus piešķirtas nepamatoti."

11.pants. Pēc tam, kad no Informācijas centra saņemti pārbaudītie saraksti, kredītiestāde sagatavo un nosūta kompensācijas saņēmējam uzaicinājumu ierasties kredītiestādē un pārskaitīt sertifikātus uz Informācijas centra atvērto īpašo privatizācijas sertifikātu kontu (turpmāk - īpašais sertifikātu konts).

5. Aizstāt 11.pantā vārdu "uzaicinājumu" ar vārdu "piedāvājumu".

     

5. Aizstāt 11.pantā vārdu "uzaicinājumu" ar vārdu "piedāvājumu".

13.pants. Ja kompensācijas saņēmēja privatizācijas sertifikātu kontā kompensācijas izmaksas brīdī ir mazāk sertifikātu, nekā viņam ir tiesības dzēst, kompensācijas saņēmējs ir tiesīgs izvēlēties vienu no šādiem variantiem:

1) papildināt sertifikātu skaitu privatizācijas sertifikātu kontā līdz dzēšamo sertifikātu skaitam;

2) noslēgt ar kredītiestādi, kura izmaksā kompensāciju, līgumu par aizdevuma saņemšanu trūkstošo sertifikātu iegādei, lai papildinātu privatizācijas sertifikātu kontu līdz dzēšamo sertifikātu skaitam.

6. Papildināt 13.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) dzēst mazāku sertifikātu skaitu."

     

6. Papildināt 13.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) dzēst mazāku sertifikātu skaitu."

14.pants. Pēc pārskaitījumu apliecinošo dokumentu saņemšanas Valsts kase pārskaita valsts budžeta līdzekļus kompensācijas saņēmēja atvērtajā norēķinu kontā tajā kredītiestādē, kurā atvērts kompensācijas saņēmēja privatizācijas sertifikātu konts.

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Pēc pārskaitījumu apliecinošo dokumentu saņemšanas Ministru kabineta noteiktā institūcija valsts īpašuma privatizācijas līdzekļus pārskaita kompensācijas saņēmēja atvērtajā norēķinu kontā tajā kredītiestādē, kurā atvērts kompensācijas saņēmēja privatizācijas sertifikātu konts."

     

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Pēc pārskaitījumu apliecinošo dokumentu saņemšanas Ministru kabineta noteiktā institūcija valsts īpašuma privatizācijas līdzekļus pārskaita kompensācijas saņēmēja atvērtajā norēķinu kontā tajā kredītiestādē, kurā atvērts kompensācijas saņēmēja privatizācijas sertifikātu konts."

 

16.pants. Kompensāciju izmaksa, dzēšot sertifikātus, notiek līdz 1999.gada 31.decembrim īpašos Ministru kabineta noteikumos reglamentētajā kārtībā.

8. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Kompensāciju izmaksa, dzēšot sertifikātus, notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību."

     

8. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Kompensāciju izmaksa, dzēšot sertifikātus, notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību."

17.pants. Netiek dzēsti tie sertifikāti un kompensācija naudā netiek izmaksāta par tiem sertifikātiem, kuri kompensācijas izmaksas laikā ir ieķīlāti vai par kuriem ir izsniegta maksājumu garantija un ķīla vai garantija turpina pastāvēt līdz 1999.gada 31.decembrim.

9. Izslēgt 17.pantā vārdus "vai garantija turpina pastāvēt līdz 1999.gada 31.decembrim".

     

9. Izslēgt 17.pantā vārdus "vai garantija turpina pastāvēt līdz 1999.gada 31.decembrim".