19

19.02.2004.Nr.8/5

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas deputāti lūdz Saeimu 2004.gada 19.februāra sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu :

Par deputāta Pāvela Maksimova ievēlēšanu Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijā.

Pielikumā: Saeimas lēmuma projekts 1 lp.

 

 

1.-------------------------------- 2.--------------------------------

 

3.-------------------------------- 4.--------------------------------

 

5.-------------------------------- 6.--------------------------------

 

7.-------------------------------- 8.--------------------------------

 

9.-------------------------------- 10.------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTS

 

Saeimas lēmums:

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

Ievēlēt deputātu Pāvelu Maksimovu Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijā.