SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 11.februāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”” (Reģ.nr.594) pirmajam lasījumam. Komisija minēto likumprojektu atbalstīja un lūdz to iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

Ē.Jēkabsons

Komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 112.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.panta trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) kura ir ārstniecības iestāžu uzskaitē sakarā ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību vai gara slimību;".

2. Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdus "Finansu ministrijā" ar vārdiem "Finanšu ministrijā".