SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 11.februāra sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi Latvijas kriminālprocesa kodeksā” (reģ.nr.591) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Ēriks Jēkabsons

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas kriminālprocesa kodeksā

Izdarīt Latvijas kriminālprocesa kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.4 panta sestās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai citas atkarības."

2. Izteikt 305.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Nosacīti notiesājot personu, kas noziedzīgu nodarījumu izdarījusi alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, tiesa ar notiesātā piekrišanu var uzlikt viņam par pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības, uzdodot attiecīgajai policijas iestādei un ārstniecības iestādei kontrolēt šī pienākuma izpildi."