SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 11.februāra sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi Ieroču aprites likumā” (reģ.nr.597) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Ēriks Jēkabsons

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Ieroču aprites likumā

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ierocis nēsāts, pārvadāts, pielietots, izmantots vai no tā veikta treniņšaušana alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā, - uz laiku no viena gada līdz trim gadiem;".

2. Izteikt 20.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ;".

3. Izteikt 42.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Aizliegts piedalīties treniņšaušanā, kā arī uzturēties šautuvē (šaušanas stendā) personām, kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā."

4. Aizstāt 46.panta otrajā daļā vārdus "Finansu ministrija" ar vārdiem "Finanšu ministrija".