Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 29. janvāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā". (Reģ. nr.602)
                        (Dok. nr.1880, 1880A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.603)
                        (Dok. nr.1884, 1884A)        (Balsojums: par-48, pret-0, atturas-43)
                         Deputāti Gundars Bērziņš, Juris Dalbiņš, Anta Rugāte, Rihards Pīks, Atis Slakteris, Aigars Kalvītis, Mihails Pietkevičs, Māris Kučinskis, Vineta Muižniece, Mareks Segliņš
3.         3. Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā". (Reģ. nr.604)
                        (Dok. nr.1887, 1887A)        (Balsojums: par-40, pret-53, atturas-2)
                         Deputāti Jānis Urbanovičs, Valērijs Agešins, Ivans Ribakovs, Aleksejs Vidavskis, Anatolijs Mackevičs
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Reģ. nr.606)
                        (Dok. nr.1893, 1893A)        (Balsojums: par-25, pret-40, atturas-24)
                         Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs, Martijans Bekasovs
5.         5. Likumprojekts "Par zaudējumu, kas radušies bankrotējošo komercfirmu un komercbanku dēļ, kompensāciju Latvijas iedzīvotājiem". (Reģ. nr.607)
                        (Dok. nr.1894, 1894A)        (Balsojums: par-22, pret-66, atturas-5)
                         Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs
6.         6. Likumprojekts "Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem". (Reģ. nr.608)
                        (Dok. nr.1895, 1895A)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"". (Reģ. nr.609)
                        (Dok. nr.1898, 1898A)        (Balsojums: par-90, pret-2, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"". (Reģ. nr.610)
                        (Dok. nr.1899, 1899A)        (Balsojums: par-95, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.611)
                        (Dok. nr.1902, 1902A)        (Balsojums: par-21, pret-71, atturas-2)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Jānis Urbanovičs, Aleksandrs Bartaševičs, Anatolijs Mackevičs, Aleksejs Vidavskis, Valērijs Agešins, Vitālijs Orlovs, Vjačeslavs Stepaņenko, Pāvels Maksimovs, Ivans Ribakovs
10.         10. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.613)
                        (Dok. nr.1909, 1909A)        (Balsojums: par-49, pret-32, atturas-10)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.614)
                        (Dok. nr.1914, 1914A)        (Balsojums: par-51, pret-27, atturas-15)
                         Deputāti Krišjānis Peters, Andrejs Naglis, Inese Šlesere, Dzintars Jaundžeikars, Jevgenija Stalidzāne, Oskars Kastēns, Paulis Kļaviņš, Ingrīda Labucka, Pēteris Simsons, Ēriks Jēkabsons, Leopolds Ozoliņš
12.         12. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.615)
                        (Dok. nr.1918, 1918A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-2)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.616)
                        (Dok. nr.1919, 1919A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi Detektīvdarbības likumā". (Reģ. nr.617)
                        (Dok. nr.1920, 1920A)        (Balsojums: par-88, pret-5, atturas-0)
                         Ministru kabinets
40.         Lēmuma projekts "Steidzams pieprasījums LR iekšlietu ministram Mārim Gulbim par nepieļaujamu Valsts policijas iestāžu iesaistīšanu Rīgas skolu audzēkņu 22.-23. janvāra piketu dalībnieku vājāšanā" (Lēm. proj. reģ. nr.288)
                        (Dok. nr.1927)
                         Deputāti: Jānis Urbanovičs, Valērijs Karpuškins, Anatolijs Mackevičs, Valērijs Agešins, Pāvels Maksimovs, Vjačeslavs Stepaņenko, Aleksandrs Bartaševičs, Jānis Jurkāns, Aleksejs Vidavskis, Ivans Ribakovs


II. Likumprojektu izskatīšana
15.         1. Likumprojekts "Par Kristīnes Tovmasjanas atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.589)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1865, 1865B)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
16.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"". (Reģ. nr.588)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1856, 1856A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-4)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
17.         3. Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.471) (Reģ. nr.392)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1878)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
18.         4. Likumprojekts "Bezvalstnieku likums". (Reģ. nr.426)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1890)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
19.         5. Likumprojekts "Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā". (Reģ. nr.496)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1891)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
20.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu"". (Reģ. nr.495)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1892)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Sociālo un darba lietu komisija
21.         7. Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā". (Reģ. nr.501)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1897)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
22.         8. Likumprojekts "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums". (Reģ. nr.332)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1911)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         9. Likumprojekts "Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums". (Reģ. nr.521)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1912)        (Balsojums: par-45, pret-35, atturas-5)
                         Juridiskā komisija
24.         10. Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās Otro Papildu protokolu". (Reģ. nr.540)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1655, 1915)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.541)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1656, 1916)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"". (Reģ. nr.568)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1768, 1885)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
27.         13. Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Reģ. nr.569)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1779, 1886)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
28.         14. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Republikas (Taivānas) valdības līguma par savstarpēju investīciju veicināšanu un aizsargāšanu denonsēšanu". (Reģ. nr.539)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1651, 1889)        (Balsojums: par-58, pret-18, atturas-5)
                         Ārlietu komisija
29.         15. Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.525)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1594, 1849)        (Balsojums: par-39, pret-44, atturas-7)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
30.         16. Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.523)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1592, 1850)        (Balsojums: par-40, pret-44, atturas-7)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
31.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.561)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1757, 1851)        (Balsojums: par-32, pret-54, atturas-6)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
32.         18. L ikumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.577)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1803, 1900)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
33.         19. Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā". (Reģ. nr.518)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1537, 1901)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         20. Likumprojekts "Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret importu no Polijas". (Reģ. nr.575)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1798)        (Balsojums: par-4, pret-34, atturas-49)
                         Deputāti Pēteris Kalniņš, Andris Bērziņš, Augusts Brigmanis, Arvīds Ulme, Andis Kāposts

                 21. Alternatīvais likumprojekts "Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret subsidētās cūkgaļas importu no Polijas". (Reģ.nr.612)
                         (1. lasījums) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.1905)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
35.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu"". (Reģ. nr.529)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1621, 1906)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-5)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
36.         23. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.283)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.843, 1907)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-4)
                         Juridiskā komisija
37.         24. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.564)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1764, 1908)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
38.         25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Reģ. nr.472)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1429, 1910)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-2)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         26. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā". (Reģ. nr.463)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1374, 1913)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
41.         Lēmuma projekts "Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei" (Lēm. proj. reģ. nr.289)
                        (Dok. nr.1933)        (Balsojums: par-53, pret-1, atturas-0)
                         J.Dalbiņš, A.Ārgalis,Dz.Ābiķis, Ē.Zunda, M.Pietkevičs, Ē.Jēkabsons, J.Lagzdiņš, A.Kiršteins, R.Pauls, M.Segliņš, E.Šņepste, Ē.Zommere, A.Slakteris, A.Kalvītis, I.Solovjovs, J.Esta, G.Bērziņš, A.Golubovs, A.Rugāte, O.Deņisovs, V.Muižniece, Dz.Jaundžeikars, A.Naglis, M.Kučinskis, M.Bekasovs, A.Tolmačovs, J.Sokolovskis, S.Golde, V.Buzajevs, A.Aleksejevs, J.Pliners, N.Kabanovs, S.Fjodorovs, R.Pīks
Sēde beigusies 14:43!!!