Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Par Eiropas Padomes Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās

Otro Papildu protokolu

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants.1959. gada 20. aprīļa Eiropas Padomes Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās 2001. gada

8. novembra Otrais Papildu protokols

( turpmāk - Protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

 

 

1.pants.1959. gada 20. aprīļa Eiropas Padomes Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās 2001. gada 8. novembra Otrais Papildu protokols ( turpmāk - Protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola 11. panta 4. punktu un 26. panta 5. punktu.

 

 

 

 

 

 

2.pants. Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola 11. panta 4. punktu un 26. panta 5. punktu.

3. pants. Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola 13. panta 7. punktu par to, ka visos gadījumos, lai ieslodzīto personu uz laiku nodotu lūguma saņēmējai pusei, ir nepieciešama ieslodzītās personas piekrišana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pants. Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola 13. panta 7. punktu par to, ka visos gadījumos, lai ieslodzīto personu uz laiku nodotu lūguma saņēmējai pusei, ir nepieciešama ieslodzītās personas piekrišana.

 

 

1.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Saskaņā ar Protokola 33.panta 2.punktu Latvija neuzskata par saistošu tā 17.pantu.”,

atbilstoši mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

Atbalstīt.

4.pants. Saskaņā ar Protokola 33.panta 2.punktu Latvija neuzskata par saistošu tā 17.pantu.

1.

2.

3.

4.

5.

4.pants. Vienlaikus ar ratifikācijas raksta iesniegšanu Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola 17. panta 4. punktu un 18. panta 4. punktu par to, ka kompetentās iestādes funkcijas pilda Iekšlietu ministrija.

 

 

2.

 

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Likumprojekta 5. pantā izslēgt vārdus “ 17. panta

4. punktu un ”.

Atbalstīt.

 

 

5.pants. Vienlaikus ar ratifikācijas raksta iesniegšanu Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola 18. panta 4. punktu par to, ka kompetentās iestādes funkcijas pilda Iekšlietu ministrija.

5. pants. Vienlaikus ar ratifikācijas raksta iesniegšanu Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola 19. panta 4. punktu par to, ka kompetentās iestādes funkcijas pirmstiesas procesa stadijā pilda Ģenerālprokuratūra, bet līdz kriminālvajāšanas uzsākšanai – arī Iekšlietu ministrija.

     

6. pants. Vienlaikus ar ratifikācijas raksta iesniegšanu Ārlietu ministrija informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola 19. panta 4. punktu par to, ka kompetentās iestādes funkcijas pirmstiesas procesa stadijā pilda Ģenerālprokuratūra, bet līdz kriminālvajāšanas uzsākšanai – arī Iekšlietu ministrija.

6.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

     

7.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā

7.pants. Protokols stājas spēkā tā 30. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

     

8. pants. Protokols stājas spēkā tā 30. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _________________.