Iesniedz Pilsonības likuma

Iesniedz Pilsonības likuma Likumprojekts 2.lasījumam

izpildes komisija (steidzams)

 

Par Kristīnes Tovmasjanas atzīšanu par Latvijas pilsoni

(reģ.nr.589)

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Nr.p.k.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija 2.lasījumam

1.

2.

3.

4.

5.

Atzīt Kristīni Tovmasjanu (personas kods 250178-14651) par Latvijas pilsoni.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Priekšlikumu nav

 

 

Atzīt Kristīni Tovmasjanu (personas kods 250178-14651) par Latvijas pilsoni.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.