Konvencija angļu valodā

Konvencija angļu valodā

1999. un 2001.gada Grozījumi angļu valodā

Konsolidētā konvencija angļu un franču valodā

2002.gada Grozījumi angļu valodā

Nota angļu valodā

Konvencija latviešu valodā

1999.gada un 2001.gada Grozījumi latviešu valodā

Konsolidētā konvencija latviešu valodā

2002.gada Grozījumi latviešu valodā

Nota latviešu valodā

Anotācija

Likumprojekts

Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem

1.pants. 1972.gada 15.novembra Konvencija par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu (turpmāk – Konvencija) un Konvencijas 1988.gada 18.maija, 1998.gada 25. un 26.maija, 2001.gada 9.janvāra un 2002.gada 15.oktobra grozījumi (turpmāk – Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Valsts proves uzraudzības inspekcija ir pilnvarotā iestāde Konvencijas 5.panta 1.punktā noteikto funkciju izpildei.

3.pants. Finanšu ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

4.pants. Konvencija stājas spēkā tās 12.pantā, Grozījumi – tās 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Grozījumi angļu valodā un tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis