SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 14.janvāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju”” (reģ.nr.561) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma minēto likumprojektu neatbalstīt.

 

 

 

Ē.Jēkabsons

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par policiju"

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10.panta pirmās daļas 8.punktu ar vārdiem "kā arī konvojēt notiesātās personas".

2. 15.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Valsts policija ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša iestāde. Drošības policija ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības policija ir pašvaldības izveidota pastarpinātas pārvaldes iestāde. Pašvaldības policijas funkcionālo pārraudzību īsteno Valsts policija."

3. Izteikt 23.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"Policijas darbiniekiem ir aizliegts apvienoties arodbiedrībās."

4. Izteikt 27.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"Policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību persona var apstrīdēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

5. Izslēgt 31.panta septīto daļu.

6. Izteikt 34.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pašu ieņēmumi, kurus iegūst noteiktā kārtībā, noslēdzot līgumus ar juridiskajām vai fiziskajām personām."