SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 14.janvāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā” (reģ.nr.523) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma minēto likumprojektu neatbalstīt.

 

 

 

Ē.Jēkabsons

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Robežsardzes likumā

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Robecsardze

Robežsardze ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša bruņota valsts pārvaldes iestāde, kuras galvenais uzdevums ir Latvijas valsts robežas apsardzība un kontrole."

2. Izslēgt 10.panta otro daļu.

3. Izslēgt 19.panta ceturto daļu.

4. Izslēgt 23.panta ceturto daļu.

5. Izslēgt 24.panta otro daļu.

6. Izslēgt 39.panta pirmās daļas 6.punktu.

7. Aizstāt 49.panta ceturtajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas likums" ar vārdiem "likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".