2004

 

2004. gada 21. janvārī

8/8-7/58

Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””.

 

Pielikumā:

  1. Likumprojekts uz vienas lapas.
  2. Anotācija uz vienas lapas.

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā

“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

  

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu pēc vārdiem “1. janvāri - Jaungada dienu;” ar vārdiem “8. martu - Starptautisko sieviešu dienu;”.

 

 

 

 

 

 

 ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

 

1. Kādēļ likums vajadzīgs?

Pašlaik 8. marts nav iekļauts Latvijas oficiālo svētku un atzīmējamo dienu sarakstā, bet šo dienu svin daudzās pasaules valstīs. Iedzīvotāju vairākums, īpaši sievietes, vēlas atjaunot tradīciju atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu, ko svin arī mūsu kaimiņvalstīs. Likums palīdzēs atbalstīt mūsu sievietes, sniedzot viņām iespēju oficiāli atzīmēt šo dienu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecību?

Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšana tautsaimniecības attīstību negatīvi neietekmēs.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz budžetu?

Tiešas ietekmes uz valsts budžetu nebūs.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām tiesībām?

Likumprojekts neskar Latvijas starptautiskās tiesības.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Notikušas konsultācijas ar dažādu sieviešu organizāciju pārstāvjiem.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likums neprasīs speciālu izpildes mehānismu.