Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā“ (reģ. nr.569), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt izskatīšanai Saeimā 1.lasījumā.

 

 

Ar cieņu

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Personas apliecība vai pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu."

2. 3.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu aiz vārdiem "ārvalstnieka, bezvalstnieka, bēgļa vai personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss" ar vārdiem "(turpmāk – ārzemnieks)";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uzturēšanās atļauja ir obligāts personu apliecinošs dokuments ārzemniekam, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis atļauju uzturēties Latvijā."

3. Svītrot 3.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas pilsonim un nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu, kā arī".

4. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punkta "h" un "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) fotoattēls;

i) paraksta attēls;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārzemnieka uzturēšanās atļaujā ir iekļauta informācija par uzturēšanās atļaujas turētāja dzīvesvietu. Pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecībā informācija par apliecības turētāja dzīvesvietu ir iekļauta pēc apliecības turētāja vēlēšanās."

5. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas pilsonim un nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu, ir pienākums saņemt personas apliecību vai pasi, ja viņa rīcībā nav derīgas personas apliecības vai pases.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ārvalstniekam, bezvalstniekam, bēglim" ar vārdu "Ārzemniekam".

6. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 2.panta piektā daļa un 3.panta otrā un trešā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.";

svītrot 2.punktu;

aizstāt 3.punktā vārdu "elektroniskas" ar vārdu "jaunas".

Pārejas noteikums

Šā likuma 3.pants stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.