Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Pasta likumā » otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Pasta likums

Grozījumi Pasta likumā

     

Grozījumi Pasta likumā

 

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.; 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.; 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likuma reglamentēšanas priekšmets un likumā lietotie termini

         

(1) Šis likums reglamentē pasta pakalpojumus un ar tiem saistītās tiesiskās attiecības.

         

(2) Likumā lietotie termini

         

Adresāts - pasta sūtījuma adresē norādītā fiziskā vai juridiskā persona.

         

Apdrošināts sūtījums - vēstule, sīkpaka vai paka, kuru sūtītājs ir novērtējis par noteiktu summu.

         

Bandrole — adresēts pasta sūtījums, kurā pārsūta tikai dažāda veida iespieddarbus.

         

Eksprespaka — pasta paka, kurai pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildu pakalpojuma īpašības.

         

Ekspresvēstule — vēstuļu korespondence, kurai pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildu pakalpojuma īpašības.

         

Iekšzemes sūtījums - pasta sūtījums, kas tiek pārsūtīts Latvijas valsts robežās.

         

Ierakstīts sūtījums - neapdrošināta korespondence, par kuras pieņemšanu sūtītājam tiek izdota kvīts.

         

Papildu pakalpojums — no vispārējā pasta pakalpojuma nepārprotami atšķirams pakalpojums, kuru raksturo papildu pievienotā vērtība un kuram papildus ātrākai izņemšanai, transportēšanai un piegādei piemīt vēl viena vai vairākas šādas papildu pakalpojuma pazīmes:

         

1) korespondences pieņemšana tieši no sūtītāja;

         

2) korespondences nogādāšana adresātam personiski vai tā pilnvarotam pārstāvim;

         

3) piegādes nodrošināšana līdz noteiktam datumam;

         

4) iespēja tranzīta laikā mainīt galamērķi un adresātu;

         

5) piegādes fakta apliecināšana sūtītājam;

         

6) individuāla pieeja klientam;

         

7) pakalpojuma piedāvāšana atkarībā no prasībām.

         

Pasta paka - pasta sūtījums, kurā pārsūta rūpniecības, sadzīves un kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus.

         

Pasta pārvadātājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas uz līguma pamata pieņem no pasta iestādēm pasta sūtījumus, lai tos nogādātu un izsniegtu pasta norādītajām fiziskajām vai juridiskajām personām.

         

Pastkarte — adresēts pasta sūtījums, ar kuru bez ievietošanas aploksnē pārsūta nelielu privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.

         

Pastmarka — uzlīmējama noteikta nomināla pasta apmaksas vērtszīme samaksai par pasta sūtījumu.

         

Pēcmaksas sūtījums - pasta sūtījums, kurš tiek izsniegts saņēmējam, iekasējot no viņa sūtītāja norādīto summu, kuru pasts savukārt nosūta pēc sūtītāja uzrādītās adreses.

         

Secināšana - pasta sūtījuma nosūtīšana uz pasta iestādes noskaidroto adresāta jauno dzīvesvietu vai atrašanās vietu.

         

Sīkpaka - pasta sūtījums, kura svars nepārsniedz divus kilogramus un kurā pārsūta sīkus priekšmetus, izņemot iespieddarbus un rakstveida paziņojumus.

         

Starptautiskais atbildes kupons - Pasaules pasta savienības izdota pasta apmaksas zīme, kuru var iegādāties pasta iestādē un kura tiek pieņemta jebkuras citas Pasaules pasta savienības locekļvalsts pasta iestādē apmaiņai pret šīs valsts pastmarkām tādā vērtībā, kas ir pietiekama, lai nosūtītu starptautisku vienkāršo vēstuli vai aviovēstuli, kuras svars nepārsniedz 20 gramus.

         

Starptautisks pasta sūtījums - pasta sūtījums, kas tiek nosūtīts uz citu valsti vai saņemts no citas valsts vai arī tiek pārsūtīts tranzītā caur Latvijas valsts teritoriju.

         

Sūtītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura uz pasta sūtījuma norādījusi sevi kā pasta sūtījuma nosūtītāju.

1. 1.panta otrajā daļā:

izteikt terminu "Sūtītājs" šādā redakcijā:

"Sūtītājs – fiziskā vai juridiskā persona, kura ir tieši atbildīga par sūtījuma izcelsmi.";

     

1. 1.panta otrajā daļā:

izteikt terminu "Sūtītājs" šādā redakcijā:

"Sūtītājs – fiziskā vai juridiskā persona, kura ir tieši atbildīga par sūtījuma izcelsmi.";

Vēstule - adresēts pasta sūtījums, kurā, ievietotu aploksnē, pārsūta privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.

         

Vispārējie pasta pakalpojumi — iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi; iekšzemes un starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi, kas atbilst Pasta noteikumos reglamentētajām minimālajām prasībām attiecībā uz savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi.

izteikt terminu "Vispārējie pasta pakalpojumi" šādā redakcijā:

"Vispārējie pasta pakalpojumi – iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi, tajā skaitā ierakstīti vai apdrošināti; iekšzemes vai starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi, tajā skaitā apdrošināti, kas atbilst Pasta noteikumos noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi."

     

izteikt terminu "Vispārējie pasta pakalpojumi" šādā redakcijā:

"Vispārējie pasta pakalpojumi – iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi, tajā skaitā ierakstīti vai apdrošināti; iekšzemes vai starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi, tajā skaitā apdrošināti, kas atbilst Pasta noteikumos noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi."

3.pants. Pasta nozare

         

(1) Pasta nozarē valsts politiku īsteno un valsts pārvaldes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

         

(2) Vispārējos pasta pakalpojumus nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" (turpmāk — Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija. Pasta paku sūtījumus veic un citus pasta pakalpojumus sniedz uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši attiecīgu licenci.

2. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vispārējos pasta pakalpojumus sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" (turpmāk – Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija, un citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības). Vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama licence. Licenci vispārējo pakalpojumu sniegšanai izsniedz saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

     

2. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vispārējos pasta pakalpojumus sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" (turpmāk – Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija, un citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības). Vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama licence. Licenci vispārējo pakalpojumu sniegšanai izsniedz saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

(3) Latvijas pasts pārstāv Latvijas Republiku Pasaules pasta savienībā un ir Latvijas Republikas oficiālā pasta administrācija attiecībās ar citu valstu pasta administrācijām.

 

 

 

         

4.pants. Latvijas pasta monopoltiesības

         

(1) Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus - vēstules, pastkartes, bandroles un sīkpakas.

3. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 100 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas trīskāršu tarifu vai pārsniedz to.";

1.

(Juridiskais birojs)

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

“3. 4. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Līdz 2004. gada 1. maijam Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus.”

Atbalstīt

3. 4. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Līdz 2004. gada 1. maijam Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus.”;

     

papildināt pantu ar 11. daļu un 12. daļu šādā redakcijā:

“(11) Pēc 2004. gada 1. maija Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 100 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas trīskāršu tarifu vai pārsniedz to.

 

papildināt pantu ar 11. daļu un 12. daļu šādā redakcijā:

“(11) Pēc 2004. gada 1. maija Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 100 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas trīskāršu tarifu vai pārsniedz to.

     

(12) Pēc 2006. gada 1. janvāra Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 50 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas divarpus reizes lielāku tarifu vai pārsniedz to.”

 

(12) Pēc 2006. gada 1. janvāra Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 50 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas divarpus reizes lielāku tarifu vai pārsniedz to.”

(2) Tikai Latvijas pastam ir tiesības izgatavot un laist apgrozībā Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes, kā arī izņemt pasta apmaksas zīmes no apgrozības.

         

(3) (Izslēgta 07.12.2000. likumu, kas stājas spēkā no spēkā no no 01.09.2001.)

Ja Latvijas pasts nevar nodrošināt iedzīvotājus ar attiecīgiem pasta pakalpojumiem, tos var sniegt citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem Satiksmes ministrija ir izsniegusi licenci. Tiem jāievēro šā likuma prasības attiecībā uz pasta pakalpojumiem.

         

(4) Vēstuļu korespondences sūtījumi, kurus Latvijā ieved no ārvalstīm bez pasta starpniecības un kuri adresēti saņēmējiem Latvijā vai tiek pārsūtīti tranzītā caur Latvijas valsts teritoriju, jānodod Latvijas pastam vai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem izsniegta attiecīga licence.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vēstuļu korespondences sūtījumus, kurus Latvijā ieved no ārvalstīm bez pasta starpniecības un kuri adresēti saņēmējiem Latvijā vai ārvalstīs, kā arī tiek pārsūtīti tranzītā cauri Latvijas valsts teritorijai, nodod Latvijas pastam vai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem izsniegta attiecīga licence."

       

(5) Aizliegts izvest uz ārvalstīm bez Latvijas pasta starpniecības vēstuļu korespondences sūtījumus nolūkā tos nodot ārvalstīs pasta iestādēm vai izsniegt adresātiem, izņemot šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.

         

5.1 pants. Pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam nav monopoltiesību

4. Izteikt 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Pakalpojumi, kuru sniegšanai ir nepieciešama vispārējā atļauja

     

4. Izteikt 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Pakalpojumi, kuru sniegšanai ir nepieciešama vispārējā atļauja

(1) To pasta pakalpojumu sniegšanai, kuriem piemīt papildu pakalpojuma pazīmes, licenci izsniedz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — Regulators).

(1) Lai sniegtu pasta pakalpojumus, kas neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, nepieciešama vispārējā atļauja. Vispārējo atļauju reģistrē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators).

     

(1) Lai sniegtu pasta pakalpojumus, kas neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, nepieciešama vispārējā atļauja. Vispārējo atļauju reģistrē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators).

(2) Citu tādu regulējamo pasta pakalpojumu sniegšanai, kuri nav minēti šā likuma 4.panta pirmajā daļā, licenci izsniedz Regulators.

(2) Regulators nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispārējās atļaujas reģistrēšanas kārtību, kā arī vispārējā atļaujā minētos nosacījumus."

     

(2) Regulators nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispārējās atļaujas reģistrēšanas kārtību, kā arī vispārējā atļaujā minētos nosacījumus."

(3) Latvijas pasts šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, izņemot iekšzemes un starptautiskos pasta paku sūtījumus, saņem licenci tādā pašā kārtībā kā citi pasta pakalpojumu sniedzēji.

 

         

7.pants. Aizliegumi

         

(1) Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt:

         

1) priekšmetus, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas;

         

2) narkotiskās un psihotropās vielas;

         

3) priekšmetus, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;

         

4) sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas;

         

5) nepieklājīga vai netikumīga rakstura priekšmetus;

         

6) dzīvniekus, izņemot bites, dēles un zīdtauriņu kāpurus.

         

(2) Vēstuļu korespondences sūtījumos, izņemot apdrošinātus sūtījumus, nedrīkst pārsūtīt naudu un uzrādītāja vērtspapīrus, dārgmetālus, citas dārglietas un juvelierizstrādājumus.

         

(3) (Izslēgta 07.12.2000. likumu, kas stājas spēkā no spēkā no no 01.09.2001.)

         

(4) Ja pasta sūtījumos tiek konstatēti priekšmeti un vielas, kas minēti šā panta pirmās daļas 2., 4. un 5.punktā, tie konfiscējami un iznīcināmi Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā. Par konfiskāciju jāpaziņo sūtītājam.

 

2.

(Atbildīgā komisija)

7. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”;

Atbalstīt

5. 7. pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”;

(5) Ja nosūtīšanai kļūdaini pieņemti šā panta pirmās daļas 1., 3. un 6.punktā, otrajā un trešajā daļā minētie priekšmeti, tie nosūtāmi atpakaļ sūtītājam.

 

 

 

3.

(Atbildīgā komisija)

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja nosūtīšanai kļūdaini pieņemti šā panta pirmās daļas 1., 3. un 6. punktā un otrajā daļā minētie priekšmeti, tie nosūtāmi atpakaļ sūtītājam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja nosūtīšanai kļūdaini pieņemti šā panta pirmās daļas 1., 3. un 6. punktā un otrajā daļā minētie priekšmeti, tie nosūtāmi atpakaļ sūtītājam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”.

9.pants. Pasta pakalpojumu apmaksa

         

(1) Pasta pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam ir monopoltiesības, tiek apmaksāti pēc tarifiem, kurus nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā. Citi pasta pakalpojumi tiek apmaksāti pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas sniedz attiecīgos pakalpojumus.

5. Izteikt 9.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Par vispārējiem pasta pakalpojumiem maksā pēc tarifiem, kurus nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā. Par citiem pasta pakalpojumiem maksā pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas sniedz attiecīgos pakalpojumus.

     

6. Izteikt 9.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Par vispārējiem pasta pakalpojumiem maksā pēc tarifiem, kurus nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā. Par citiem pasta pakalpojumiem maksā pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas sniedz attiecīgos pakalpojumus.

(2) Eksprespaku un ekspresvēstuļu pieņemšanai, pārsūtīšanai un izsniegšanai Regulators nosaka minimālo tarifu, kas nevar būt zemāks par attiecīgā vispārējā pasta pakalpojuma tarifu.

(2) Pasta pakalpojumiem, kuriem piemīt papildu pakalpojuma pazīmes un kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, Regulators nosaka minimālo tarifu. Minimālais tarifs nevar būt zemāks par attiecīgā vispārējā pasta pakalpojuma tarifu."

     

(2) Pasta pakalpojumiem, kuriem piemīt papildu pakalpojuma pazīmes un kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, Regulators nosaka minimālo tarifu. Minimālais tarifs nevar būt zemāks par attiecīgā vispārējā pasta pakalpojuma tarifu."

(3) Pasta pakalpojumus var apmaksāt ar derīgām Latvijas Republikas pasta apmaksas zīmēm, skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā vai citā kārtībā atkarībā no tā, kāda samaksas kārtība katra veida sūtījumiem un operācijām paredzēta Pasta noteikumos.

         

(4) Pasta pakalpojumus apmaksā sūtītājs, nododot sūtījumu pasta iestādē. No sūtītāja neiekasēto maksu iekasē no saņēmēja, pasta sūtījumu izsniedzot.

         

11.pants. Bezmaksas pasta sūtījumi

         

No pasta pakalpojumu apmaksas ir atbrīvoti:

         

1) Latvijas pasta iestāžu dienesta sūtījumi un ar tiem savienojamās operācijas;

         

2) pasta sūtījumi ar iespiedmateriāliem un citiem informācijas nesējiem, kas adresēti neredzīgajiem;

         

3) pasta sūtījumi, kurus sūta karagūstekņi un internētās personas vai kuri tiek sūtīti minētajām personām, kā arī attiecīgajām izziņas iestādēm saskaņā ar 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā;

         

4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas sūtījumi;

         

5) obligātā dienesta karavīru vēstuļu sūtījumi;

6. Izslēgt 11.panta 5.punktu.

     

7. Izslēgt 11.panta 5.punktu.

6) (Izslēgts 07.12.2000. likumu, kas stājas spēkā no spēkā no no 01.09.2001.)citi pasta sūtījumi saskaņā ar atsevišķiem likumiem, kā arī Pasaules pasta konvenciju un starptautiskajiem nolīgumiem.

         
   

4.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants. Pasta sūtījumu – bandroles, sīkpakas vai pasta pakas pieņemšana

Atbalstīt

8. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants. Pasta sūtījumu – bandroles, sīkpakas vai pasta pakas pieņemšana

     

Pasta sūtījumus – bandroles, sīkpakas vai pasta pakas pieņem pēc sūtītāja personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

 

Pasta sūtījumus – bandroles, sīkpakas vai pasta pakas pieņem pēc sūtītāja personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

   

5.

(Satiksmes ministrs R. Zīle)

Papildināt likumu ar IV nodaļu šādā redakcijā:

“IV nodaļa Sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Atbalstīt

9. Papildināt likumu ar IV nodaļu šādā redakcijā:

“IV nodaļa Sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

     

25. pants. Sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 

25. pants. Sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

     

Sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu iesniedz un izskata šādā kārtībā:

 

Sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu iesniedz un izskata šādā kārtībā:

     

1) sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu pasta pakalpojuma sniedzējs izskata un uz to atbild ne vēlāk kā mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas;

 

1) sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu pasta pakalpojuma sniedzējs izskata un uz to atbild ne vēlāk kā mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas;

     

2) ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar pasta pakalpojumu sniedzēja atbildi, viņam ir tiesības to pašu sūdzību kopā ar pasta pakalpojumu sniedzēja atbildi iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija to izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

2) ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar pasta pakalpojumu sniedzēja atbildi, viņam ir tiesības to pašu sūdzību kopā ar pasta pakalpojumu sniedzēja atbildi iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija to izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

26.pants. Atskaites par sūdzību izskatīšanas rezultātiem

 

26.pants. Atskaites par sūdzību izskatīšanas rezultātiem

     

Pasta pakalpojumu sniedzējs gada pārskatā norāda saņemto sūdzību skaitu un to izskatīšanas rezultātus.”.

 

Pasta pakalpojumu sniedzējs gada pārskatā norāda saņemto sūdzību skaitu un to izskatīšanas rezultātus.”.

Pārejas noteikums

7. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

6.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt likumprojekta 7.  pantu.

Atbalstīt

 

Licences, kas līdz 2001.gada 1.septembrim izsniegtas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri sniedz pasta pakalpojumus, ir spēkā. Regulators precizē licences atbilstoši šā likuma noteikumiem.

         
 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 4.panta pirmā daļa stājas spēkā ar īpašu likumu. Līdz minētā likuma spēkā stāšanās dienai Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus.

7.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt likumprojekta 8.  pantu.

Atbalstīt

 
 

3. Ar 2006.gada 1.janvāri Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 50 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas divarpus reizes lielāku tarifu vai pārsniedz to."

       
 

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 2002/39/EC un 97/67/EC."

     

10. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 2002/39/EC un 97/67/EC."