Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un Likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

reģionālās politikas komisija

Noteiktajā termiņā priekšlikumi otrajam lasījumam nav iesniegti.

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret
cūku un cūkgaļas importu" “

Izdarīt likumā "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par aizsardzības pasākumiem

attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu"

1.pielikums

Dzīvu cūku importam noteiktais papildu muitas nodoklis

Preces, kurām piemērojams
muitas nodoklis

Piemērojamais papildu muitas nodoklis (Ls/kg)

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

līdz 2004.gada 3.jūlijam

no 13.mēneša līdz 24.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

no 25.mēneša līdz 36.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

no 37.mēneša līdz 48.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

0103 92 11 0

---- sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg

0,10

0,09

0,06

0,03"

0103 92 19 0

---- pārējās

 

2. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret

cūku un cūkgaļas importu" 2.pielikums

Cūkgaļas importam noteiktās muitas tarifu kvotas

Preces, kurām piemērojama
muitas tarifu kvota

Valstis

Pirmajos 12 mēnešos pēc piemērošanas sākuma

No13.mēneša līdz 24.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 25.mēneša līdz 36.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

No 37.mēneša līdz 48.mēnesim pēc piemērošanas sākuma

Latvijas kombinētās nomenklatūras kods

preces apraksts

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam virs muitas tarifu kvotas apjoma (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam virs muitas tarifu kvotas apjoma (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam virs muitas tarifu kvotas apjoma (Ls/kg)

muitas tarifu kvotas apjoms (kg)

papildu muitas nodoklis importam virs muitas tarifu kvotas apjoma (Ls/kg)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0203 11 10 0

--- mājas šķirņu cūku

Igaunija

Lietuva

Polija

Pārējās valstis, izņemot ES

3660852

366433

70597

 

1035

0,257

(visās norādītajās valstīs)

3956801

396957

76476

 

1121

0,2313

(visās norādītajās valstīs)

4270750

427481

82357

 

1207

0,1542

(visās norādītajās valstīs)

4575699

458005

88239

 

1294

0,0771

(visās norādītajās valstīs)

0203 12 11 0

---- šķiņķi un to izcirtņi

0203 12 19 0

---- lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 19 11 0

---- priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 19 13 0

---- filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 19 15 0

---- krūtiņas un to izcirtņi

0203 19 55 0

----- bez kauliem

0203 19 59 0

----- pārējie

0203 21 10 0

--- mājas šķirņu cūku

Igaunija

Lietuva

Polija

Pārējās valstis, izņemot ES

62464

33012

1307766

 

91358

67667

35763

1416704

 

98968

72870

38512

1525641

 

106578

78073

41263

1634577

 

114188

0203 22 11 0

---- šķiņķi un to izcirtņi

0203 22 19 0

---- lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 29 11 0

---- priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 29 13 0

---- filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 29 15 0

---- krūtiņas un to izcirtņi

0203 29 55 0

----- bez kauliem

0203 29 59 0

----- pārējie

0203 11 10 0

--- mājas šķirņu cūku

ES dalībvalstis

2640000

0,257

2860000

0,2313

3080000

0,1542

3300000

0,0771"

0203 12 11 0

---- šķiņķi un to izcirtņi

0203 12 19 0

---- lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 19 11 0

---- priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 19 13 0

---- filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 19 15 0

---- krūtiņas un to izcirtņi

0203 19 55 0

----- bez kauliem

0203 19 59 0

----- pārējie

0203 21 10 0

--- mājas šķirņu cūku

0203 22 11 0

---- šķiņķi un to izcirtņi

0203 22 19 0

---- lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

0203 29 11 0

---- priekšējās daļas un to izcirtņi

0203 29 13 0

---- filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

0203 29 15 0

---- krūtiņas un to izcirtņi

0203 29 55 0

----- bez kauliem

0203 29 59 0

----- pārējie