SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 14.janvāra sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (reģ.nr.525) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma neatbalstīt augstākminēto likumprojektu.

 

 

Ar cieņu

 

komisijas priekšsēdētājs

Ēriks Jēkabsons

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 21.panta pirmajā daļā vārdu "pārraudzībā" ar vārdu "pakļautībā".