Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

2004. gada 21. janvārī

Nr.9/1- 317

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “ Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Republikas (Taivānas )valdības līguma par savstarpēju investīciju veicināšanu un aizsargāšanu denonsēšanu” / reģ.nr. 539; dok.nr. 1651 /.

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

Ar cieņu,

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Republikas (Taivānas )valdības līguma par savstarpēju investīciju veicināšanu un aizsargāšanu denonsēšanu

 

 

  1. pants. Denonsēt 1992. gada 17. septembrī Taipejā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Republikas ( Taivānas) līgumu par savstarpēju investīciju veicināšanu un aizsargāšanu ( Latvijas Vēstnesis, 1993, 109.nr.).
  2.  

     

  3. pants. Līgums zaudē spēku tā 10. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  4.  

     

  5. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ________________.