Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 31.marta- 1.aprīļa
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1.         1. Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā". (Reģ. nr.734)
                        (Dok. nr.2372, 2372A)        (Balsojums: par-42, pret-4, atturas-26)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā". (Reģ. nr.735)
                        (Dok. nr.2373, 2373A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "DNS (dezoksiribonukleīnskābes) nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums". (Reģ. nr.736)
                        (Dok. nr.2385, 2385A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas Kārtības rullī". (Reģ. nr.737)
                        (Dok. nr.2391, 2391A)        (Balsojums: par-25, pret-37, atturas-6)
                         Saimnieciskā komisija
5.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvokļa īpašumu"". (Reģ. nr.738)
                        (Dok. nr.2395, 2395A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
6.         1. Lēmuma projekts "Par Alda Laviņa iecelšanu par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju". (Lēm. proj. reģ. nr.405)
                        (Dok. nr.2393)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
7.         2. Lēmuma projekts "Par Zaigas Bitenieces apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.406)
                        (Dok. nr.2394)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-2)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
8.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" (Reģ. nr.705)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2187, 2187B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
11.         4. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ. nr.661)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2054, 2054B)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību"". (Reģ. nr.686)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2161, 2161B)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
16.         9. Likumprojekts "Par Papildu protokolu Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības 1995.gada 13.janvāra līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību iztulkojošiem paziņojumiem". (Reģ. nr.651)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2034, 2034B)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
17.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"". (Reģ. nr.596)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2382)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
18.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"". (Reģ. nr.138)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2383)        (Balsojums: par-67, pret-1, atturas-17)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
19.         12. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā". (Reģ. nr.463)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2392)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
20.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". [Likumprojektā kā priekšlikums iekļauts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (reģ.nr.687)] (Reģ. nr.470)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2399)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
21.         14. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības piešķirto neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā - Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam dokumentu saglabāšanas iekārtu iegādei". (Reģ. nr.629)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1954, 2390)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
22.         15. Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā". (Reģ. nr.718)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2200, 2355)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
23.         16. Likumprojekts "Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums". (Reģ. nr.669)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2097, 2360)        (Balsojums: par-73, pret-6, atturas-5)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
24.         17. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ. nr.657)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2040, 2370)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
25.         18. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.597)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1874, 2379)        (Balsojums: par-70, pret-7, atturas-4)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
26.         19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā". (Reģ. nr.591)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1868, 2380)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         20. Likumprojekts "Alkoholisko dzērienu aprites likums". (Reģ. nr.646)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2018, 2381)        (Balsojums: par-62, pret-24, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija28.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.593)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1870, 2386)        (Balsojums: par-80, pret-1, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
29.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.594)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1871, 2387)        (Balsojums: par-77, pret-6, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
30.         23. Likumprojekts "Par izstāšanos no līguma par Pasaules tirdzniecības organizācijas likumdošanas konsultatīvā centra izveidi". (Reģ. nr.688)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2163, 2388)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
35.         23. Likumprojekts "Par izstāšanos no līguma par Pasaules tirdzniecības organizācijas likumdošanas konsultatīvā centra izveidi". (Reģ. nr.688)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2163, 2388)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
31.         24. Likumprojekts "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)". (Reģ. nr.690)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2165, 2389)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
32.         25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.592)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1869, 2396)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
13.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"". (Reģ. nr.685)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2160, 2160B)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         7. Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā". (Reģ. nr.711)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2193, 2193B)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
15.         8. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". (Reģ. nr.717)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2199, 2199B)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         27. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.522)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1591, 2398)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
33.         26. Likumprojekts "Kriminālprocesa likums". (Reģ. nr.286)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.869, 2397)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
Sēde beigusies 11:33!