Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr. 592)

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 180., 183.nr.; 2004, 8., 15.nr.) šādus grozījumus:

48.pants. Atbildību pastiprinošie apstākļi

(1) Par atbildību pastiprinošiem var atzīt šādus apstākļus:

1) ...

12) noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē;

13)...

 

(2) Tiesa, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu, var neatzīt par atbildību pastiprinošu jebkuru no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.

(3) Nosakot sodu, tiesa nevar atzīt par atbildību pastiprinošiem tādus apstākļus, kuri nav norādīti šajā likumā.

(4) Par atbildību pastiprinošu apstākli nav atzīstams tāds apstāklis, kurš šajā likumā paredzēts kā noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme.

1. Izteikt 48.panta pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

"12) noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē;".

     

1. Izteikt 48.panta pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

“12) noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē;”.

55.pants. Nosacīta notiesāšana

(1)...

(7) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu uz alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas pamata, ar viņa piekrišanu pienākumu ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas.

(8) ...

2. Izteikt 55.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, ar viņa piekrišanu pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības."

     

2. Izteikt 55.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības, ja viņš tam piekrīt.”

58.1 pants. Nosacīta atbrīvošana no kriminālatbildības

(1) ...

(4) Nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, prokurors personai ar tās piekrišanu var uzlikt par pienākumu:

1) atvainoties cietušajam;

2) noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu;

3) periodiski ierasties uz reģistrāciju noteiktā institūcijā;

4) atturēties no noteiktas rīcības vai nodarbošanās veidiem;

5) ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai citas atkarības.

(5) ...

3. Izteikt 58.1 panta ceturtās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai citas atkarības."

     

3. Izteikt 58.1 panta ceturtās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai citas atkarības.”

59.pants. Atbrīvošana no soda vai soda izciešanas

(1) ...

(4) Tiesa personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu uz alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas pamata, var atbrīvot no soda izciešanas, ja šī persona piekritusi ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas. Sods izpildāms, ja persona tiesas noteiktajā laikā nav uzsākusi ārstēšanos vai pēc tam izvairījusies no ārstēšanās.

(5) ...

4. Izteikt 59.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, var atbrīvot no soda izciešanas, ja šī persona piekritusi ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības."

     

4. Izteikt 59.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Tiesa personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, var atbrīvot no soda izciešanas, ja šī persona piekritusi ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības.”

61.pants. Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda

(1) ...

(2) Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var noteikt, ja notiesātais nav izdarījis pārkāpumus un iespēju robežās labprātīgi atlīdzinājis ar noziedzīgo nodarījumu nodarīto materiālo zaudējumu, bet gadījumā, kad notiesātais noziedzīgo nodarījumu izdarījis uz alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas pamata, - ja viņš piekritis ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas.

(3) ...

5. Izteikt 61.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var noteikt, ja notiesātais nav izdarījis pārkāpumus un atbilstoši iespējām ir labprātīgi atlīdzinājis ar noziedzīgo nodarījumu nodarīto materiālo zaudējumu, bet gadījumā, ja notiesātais noziedzīgo nodarījumu izdarījis alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, – ja viņš piekritis ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības."

     

5. Izteikt 61.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var noteikt, ja notiesātais nav izdarījis pārkāpumus un atbilstoši iespējām ir labprātīgi atlīdzinājis ar noziedzīgo nodarījumu radīto materiālo zaudējumu, bet gadījumā, kad notiesātais noziedzīgo nodarījumu izdarījis alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, –– ja viņš piekritis ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības.”

260.pants. Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

(1) Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls miesas bojājums ar veselības traucējumu vai vidēja smaguma miesas bojājums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

6. Aizstāt 260.panta trešajā daļā vārdus "alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē".

     

6. Aizstāt 260.panta trešajā daļā vārdus “alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā” ar vārdiem “alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē”.

262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā

Par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

7. Izteikt 262.panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

"262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –".

     

7. Izteikt 262.panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

“262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, ––”.

264.pants. Pieļaušana vadīt transportlīdzekļus personām, kas atrodas alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošu vielu iespaidā

Par pieļaušanu vadīt transportlīdzekli personai, kas ir alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā, ja izraisītas šā likuma 260.pantā norādītās sekas, personu, kura ir atbildīga par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli vai ekspluatāciju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

8. Izteikt 264.panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

"264.pants. Pieļāvums vadīt transportlīdzekļus personām, kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmē

Par pieļāvumu vadīt transportlīdzekli personai, kura ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē, ja izraisītas šā likuma 260.pantā norādītās sekas, personu, kura ir atbildīga par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli vai ekspluatāciju, –".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

8. Izteikt 264.panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

“264.pants. Pieļāvums vadīt transportlīdzekļus personām, kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmē

Par pieļāvumu vadīt transportlīdzekli personai, kura ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē, ja izraisītas šā likuma 260.pantā norādītās sekas, personu, kura ir atbildīga par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli vai ekspluatāciju, ––”.

300.pants. Apzināti nepatiesa liecība, atzinums un tulkojums

(1) Par liecinieka vai cietušā apzināti nepatiesu liecību vai eksperta apzināti nepatiesu atzinumu, vai tulka apzināti nepatiesu tulkojumu pirmstiesas izmeklēšanā, tiesā, notāram vai tiesu izpildītājam -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas, izmeklējot vai iztiesājot tiesā lietas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, vai ja tām bijušas smagas sekas, vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

 

1

Tieslietu ministra vietā finanšu ministrs V.Dombrovskis:

300.pantā:

izteikt 300.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Apzināti nepatiesa liecība, atzinums, tulkojums un zvērests”;

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “vai tiesu izpildītājam” ar vārdiem “vai pieteicēja apzināti nepatiesu zvērestu administratīvajā procesā”;

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārdiem “līdz pieciem gadiem” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

Neatbalstīt

 

301.pants. Piespiešana dot nepatiesu liecību, atzinumu un tulkojumu

(1) Par liecinieka, cietušā, aizdomās turētā, apsūdzētā, tiesājamā, eksperta vai tulka uzpirkšanu vai citādu nelikumīgu iespaidošanu nolūkā panākt, lai viņš dod nepatiesu liecību vai atzinumu vai izdara tulkojumu, vai atsakās no liecības vai atzinuma došanas vai tulkojuma izdarīšanas, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

 

2

Tieslietu ministra vietā finanšu ministrs V.Dombrovskis:

301.pantā:

izteikt 301.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Piespiešana dot nepatiesu liecību, atzinumu, tulkojumu un zvērestu”;

papildināt pirmo daļu pēc vārda “tiesājamā” ar vārdu “pieteicēja” un pēc vārda “liecību” ar vārdu “zvērestu”.

Neatbalstīt