Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” otrajam lasījumam (steidzams) ( reģ. nr 717)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr.110, dok. nr 224)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Veterinārmedicīnas likums

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

     

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

 

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

:

     

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

:

           
 

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “Pārtikas un veterinārā dienesta direktors” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors” (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “Pārtikas un veterinārā dienesta direktors” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors” (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “komersants” (attiecīgā locījumā).

     

2. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

         

2) dzīvnieku izcelsmes produkti — cilvēku patēriņam paredzētie dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukti (kautprodukti, piens, olas, akvakultūras un zvejas produkti, medus) un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti (gaļa, piens, olas, zvejas un biškopības produkti), kā arī dzīvnieku izcelsmes tehniskās izejvielas (ādas, vilna, sari, mati, spalvas, dūnas, kauli, ragi, nagi u.c.);

3. 1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) dzīvnieku izcelsmes produkti - cilvēku patēriņam paredzētie dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukti (kautprodukti, piens, olas, akvakultūras un zvejas produkti) un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti (gaļa, piens, olas, zvejas un biškopības produkti), kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā;”;

   

Redakcionāli precizēts

3. 1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) dzīvnieku izcelsmes produkti - cilvēku patēriņam paredzētie dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukti (kautprodukti, piens, olas, akvakultūras un zvejas produkti) un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti (gaļa, piens, olas, zvejas un biškopības produkti), kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā;”;

5) valsts veterinārās uzraudzības objekti — dzīvnieku novietnes, akvakultūras dzīvnieku audzētavas, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas stacijas, embriju transplantācijas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), individuālie veterināro pakalpojumu sniedzēji, eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku audzēšanas, izmantošanas un piegādes uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), izstādes, izsoles un citas vietas, kur notiek pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes vai iznīcināšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē, kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) valsts veterinārās uzraudzības objekti - dzīvnieku novietnes, dzīvnieku audzētavas un dzīvnieku audzētāju organizācijas, kas nodarbojas ar dzīvnieku audzēšanu, tirdzniecību un demonstrēšanu publiskās izstādēs, dzīvnieku kolekcijas, cirki, inkubatori, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas stacijas, embriju transplantācijas komersanti, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēji, veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti, individuālie veterināro pakalpojumu sniedzēji, eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku audzēšanas, izmantošanas un piegādes komersanti, izstādes, izsoles un citas vietas, kur notiek pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā savākšanas, transportēšanas, uzglabāšanas, pārstrādes vai iznīcināšanas komersanti, veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas komersanti, komersanti, kas iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē, kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi, atkritumu poligoni un dzīvnieku kapsētas;”;

     

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) valsts veterinārās uzraudzības objekti — dzīvnieku novietnes, dzīvnieku audzētavas un dzīvnieku audzētāju organizācijas, kas nodarbojas ar dzīvnieku audzēšanu, tirdzniecību un demonstrēšanu publiskās izstādēs, dzīvnieku kolekcijas, cirki, inkubatori, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas stacijas, embriju transplantācijas komersanti, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēji, veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti, individuālie veterināro pakalpojumu sniedzēji, eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku audzēšanas, izmantošanas un piegādes komersanti, izstādes, izsoles un citas vietas, kur notiek pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas, izmantošanai pārtikā neparedzētu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas, transportēšanas, uzglabāšanas, pārstrādes vai iznīcināšanas komersanti, veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas komersanti, dzīvnieku izcelsmes produktu apritē iesaistītie komersanti, kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi, atkritumu poligoni un dzīvnieku kapsētas;”;

6) veterinārā ekspertīze — dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu izpēte, arī laboratoriskie izmeklējumi, lai sniegtu atzinumu par to turpmāko izmantošanu;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

„6) veterinārā ekspertīze - svaigas gaļas iegūšanai paredzēto dzīvnieku pirmskaušanas apskate, nokauto dzīvnieku kautproduktu izpēte un nozvejoto zivju izmeklēšana, arī laboratoriskā izmeklēšana, lai sniegu atzinumu par gaļas un zivju turpmāko izmantošanu;”;

     

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

„6) veterinārā ekspertīze - svaigas gaļas iegūšanai paredzēto dzīvnieku pirmskaušanas apskate, nokauto dzīvnieku kautproduktu izpēte un nozvejoto zivju izmeklēšana, arī laboratoriskā izmeklēšana, lai sniegtu atzinumu par gaļas un zivju turpmāko izmantošanu;”;

7) veterinārmedicīna — zinātnes un prakses nozare, kas nodarbojas ar jautājumiem, kuri saistīti ar dzīvnieku veselību un slimībām, izstrādā veterinārās prasības, kuru izpilde veicina dzīvnieku veselību, produktivitāti un labturību, nodrošina dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, pasargā iedzīvotājus no saslimšanas ar dzīvniekiem un cilvēkiem kopīgām infekcijas slimībām, nodrošina kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, apmierina dzīvnieku īpašnieku ētiskās un estētiskās prasības, kā arī nodrošina vides aizsardzību;

izslēgt 7.punktā vārdus “apmierina dzīvnieku īpašnieku ētiskās un estētiskās prasības”;

     

izslēgt 7.punktā vārdus “apmierina dzīvnieku īpašnieku ētiskās un estētiskās prasības”;

12) veterinārārsta palīgs — speciāli apmācīta persona, kurai ir tiesības veikt daļu no veterinārās ekspertīzes Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā, bet nav tiesību sniegt atzinumu par dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu turpmāko izmantošanu;

papildināt 12.punktu pēc vārdiem “bet nav tiesību” ar vārdiem “pieņemt lēmumu par dzīvnieka nokaušanu un”;

     

papildināt 12.punktu pēc vārdiem “bet nav tiesību” ar vārdiem “pieņemt lēmumu par dzīvnieka nokaušanu un”;

13) veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmums — noteiktām prasībām atbilstoša un īpaši aprīkota darba vieta, kur praktizējošs veterinārārsts veic veterinārmedicīnisko praksi.

 

1

Juridiskais birojs

Izteikt 1. panta 13. punktu šādā redakcijā:

“13) veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vieta – noteiktām prasībām atbilstoša un īpaši aprīkota darba vieta, kur praktizējošais veterinārārsts veic veterinārmedicīnisko praksi.”

Atbalstīt

izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

“13) veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vieta – noteiktām prasībām atbilstoša un īpaši aprīkota darba vieta, kur praktizējošais veterinārārsts veic veterinārmedicīnisko praksi.”

 

papildināt ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) pastāvīga veterinārā uzraudzība - uzņēmuma darba procesa pastāvīga Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta uzraudzība.”

     

papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) pastāvīga veterinārā uzraudzība - uzņēmuma darba procesa pastāvīga uzraudzība, ko veic Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts.”

4.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina vienotu valsts uzraudzību un kontroli šādās jomās:

         

1) dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;

         

2) dzīvnieku labturība;

         

3) dzīvnieku izcelsmes produktu aprite saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

         

4) dzīvnieku izcelsmes atkritumu aprite;

4. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

     

4. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

5) veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas ķīmisko līdzekļu aprite;

         

6) dzīvnieku barības un barības piedevu aprite;

         

7) dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšana, ganāmpulku apzīmēšana un dzīvnieku pārvietošana;

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7) dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, dzīvnieku pārvietošana;”;

   

Redakcionāli precizēts

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, dzīvnieku pārvietošana;”;

8) gaļas liemeņu klasifikācija;

         

9) citas normatīvajos aktos noteiktās jomas.

         

(2) Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši savai kompetencei:

         

1) izstrādā un apstiprina metodiskos norādījumus attiecībā uz šajā likumā noteiktajām uzraudzības darbībām;

         

2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijas;

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas programmas;”

     

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas programmas;”

3) sniedz laboratoriskos pakalpojumus;

         

4) pārstāv Latviju starptautiskajās organizācijās un uztur starptautiskos sakarus veterinārmedicīnas nozarē;

         

5) sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijai zinātnisko pētījumu pasūtījumu pieteikumus;

         

6) pilnvaro veterinārārstus atsevišķu Pārtikas un veterinārā dienesta funkciju īstenošanai.

         

(3) Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā, apstiprina un uztur dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kustības, reģistrācijas un uzskaites sistēmu, kā arī sistēmu, kuras uzdevums ir ziņot par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimībām.

         
 

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde šī panta pirmajā daļā minētajās jomās, kas uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības tieši piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildi un sniedz informāciju Eiropas Savienības institūcijām.”

2

Juridiskais birojs

Izslēgt 4. panta ceturtajā daļā vārdus “tieši piemērojamo”.

Atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde šā panta pirmajā daļā minētajās jomās. Tas uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību izpildi un sniedz informāciju Eiropas Savienības institūcijām.”

8.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterināro inspektoru tiesības atbilstoši viņu kompetencei ir šādas:

         

1) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt valsts veterinārās uzraudzības objektus, pieprasīt dokumentus un informāciju, ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar valsts uzraudzības programmām vai gadījumos, kad ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem;

         

2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību, arī apturēt vai aizliegt rīkot dzīvnieku sacensības, tirgus, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību un pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī gadījumos, kad ir pārkāptas normatīvo aktu prasības;

5. 8.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību, arī apturēt vai aizliegt dzīvnieku pārvietošanu, tirdzniecību ar dzīvniekiem, rīkot dzīvnieku sacensības, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību un pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī gadījumos, kad ir pārkāptas normatīvo aktu prasības;”;
     

5. 8.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību, arī apturēt vai aizliegt dzīvnieku pārvietošanu, tirdzniecību ar dzīvniekiem, rīkot dzīvnieku sacensības, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību un pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī gadījumos, kad ir pārkāptas normatīvo aktu prasības;”;

3) pārkāpumu gadījumos administratīvi sodīt personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

         

4) ja nepieciešams, pieaicināt policiju un citu tiesībaizsardzības institūciju darbiniekus, lai nodrošinātu savu uzdevumu izpildi;

         

5) apturēt dzīvnieku izcelsmes produktu realizēšanu, ja tā rada draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī kontrolēt attiecīgo produktu likvidāciju vai utilizāciju.

         
 

papildināt ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) kontrolēt mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ja ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem.”

     

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) kontrolēt mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ja ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem.”

15.pants. (1) Ministru kabinets nosaka to valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, arī epizootiju, sarakstu, kuru profilakse un apkarošana ir obligāta un kuru profilaksi un apkarošanu organizē valsts.

6. izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzība un kontrole notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas un uzraudzības programmām.”

     

6. izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzība un kontrole notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas un uzraudzības programmām.”

(2) To dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, kuras nav valsts uzraudzībā, veic dzīvnieku īpašnieks kopā ar praktizējošu veterinārārstu.

         

17.pants. (1) Ministru kabinets katru gadu apstiprina valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmu un iekļauj valsts budžeta projektā tai paredzētos līdzekļus.

7. 17.pantā:

svītrot pirmo daļu;

   

Redakcionāli precizēts

7. 17.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

(2) Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmu aprēķina nepieciešamo veterinārbioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu daudzumu un pasūta tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

papildināt otro daļu aiz vārdiem “dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības” ar vārdiem “un apkarošanas”.
     

papildināt otro daļu pēc vārdiem “dzīvnieku infekcijas slimību” ar vārdiem “apkarošanas un”.

(3) Veterinārbioloģiskos preparātus un dezinfekcijas līdzekļus to dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei, kuras nav valsts uzraudzībā, praktizējoši veterinārārsti iegādājas veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

         

18.pants. Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmas īstenošanai Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājs konkursa kārtībā pilnvaro praktizējošus veterinārārstus. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapas paraugu apstiprina Pārtikas un veterinārā dienesta direktors.

8. 18.pantā:

papildināt aiz vārdiem “dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības” ar vārdiem “un apkarošanas”;

   

Redakcionāli precizēts

8. 18.pantā:

papildināt tekstu pēc vārdiem “dzīvnieku infekcijas slimību” ar vārdiem “apkarošanas un”;

 

papildināt ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais praktizējošais veterinārārsts atrodas zemkopības ministrijas funkcionālajā padotībā.”

     

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts ir Zemkopības ministrijas funkci onālajā padotībā.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

20.pants. (1) Dzīvnieku sacensības, tirgus, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos drīkst rīkot ar attiecīgās teritorijas valsts vecākā veterinārā inspektora atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus — tikai ar valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora atļauju.

         

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, kā arī to, kādi veterinārie pavaddokumenti nepieciešami dzīvnieku pārvietošanai.

9. 20.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus ”kā arī to, kādi veterinārie pavaddokumenti nepieciešami dzīvnieku pārvietošanai”;

     

9. 20.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus ”kā arī to, kādi veterinārie pavaddokumenti nepieciešami dzīvnieku pārvietošanai”;

(3) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kura formu nosaka ar Eiropas Komisijas lēmumu. Līdz dienai, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par veterinārā (veselības) sertifikāta formu, izmantojama attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātā forma.

         

(4) Dzīvnieku pārvadāšanai nepieciešamos veterināros pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

izslēgt ceturto daļu.

     

izslēgt ceturto daļu.

(5) Ja eksportētājvalstī konstatētas dzīvnieku infekcijas slimības un rodas draudi, ka šīs slimības var izplatīties Latvijā, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, ievērojot starptautiskās tirdzniecības normas, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus vai aizliegumus dzīvnieku, pārtikas, dzīvnieku barības un citu priekšmetu un materiālu ievešanai Latvijā, kā arī aizliegt to tranzītu.

         

(6) Dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus Eiropas Savienībā.

         

(7) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirgotājiem jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         
   

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 20. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8Upju baseinu zonas vai zi vju audzētavas, piekrastes zonas vai audzētavas attiecībā uz zivju un molusku iegūšanu atzīst Pārtikas un veterinārais dienests normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Upju baseinu zonas vai zivju audzētavas, piekrastes zonas vai audzētavas attiecībā uz zivju un molusku iegūšanu atzīst Pārtikas un veterinārais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

21.pants. Vietējās pašvaldības nodrošina:

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. (1) Vietējās pašvaldības nodrošina:

     

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. (1) Vietējās pašvaldības nodrošina:

1) suņu un kaķu reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

1) suņu reģistrāciju Ministru kabineta noteiktā kārtībā;

4

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Īzslēgt 21. panta pirmās daļas 1. apakšpunktu, attiecīgi mainot punktu numerāciju.

Atbalstīt

Skat. 6. priekšlikumu

 

2) klejojošu suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju;

2) klejojošu suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju;

     

1) klejojošu suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju;

3) suņu un kaķu patversmju iekārtošanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3) bezsaimnieka dzīvnieku un meža dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

     

2) bezsaimnieka dzīvnieku un meža dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4) mājdzīvnieku līķu aizvākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         
 

(2) Dzīvnieku reģistru izveido un uztur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs.”

     

(2) Dzīvnieku reģistru izveido un uztur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs.”

23.pants. Katras personas pienākums ir ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai par neapraktiem meža dzīvnieku līķiem. Šādā gadījumā Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā teritoriālā struktūrvienība rīkojas saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta direktora apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem.

11. Izslēgt 23.pantā vārdu „meža”.

     

11. Izslēgt 23.pantā vārdu „meža”.

25.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) veterinārās prasības attiecībā uz dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu apriti;

2) dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu pārstrādes un iznīcināšanas kārtību;

3) dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtību;

4) kārtību, kādā valstī veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki;

5) dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

         
   

5

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 25. pantu ar 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6) suņu reģistrācijas un identifikācijas kārtību.”

Atbalstīt daļēji

 
   

6

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 25. . pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) suņu un kaķu reģistrācijas un identifikācijas kārtību.”

Atbalstīt

12.Papildināt 25. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) suņu un kaķu reģistrācijas un identifikācijas kārtību.”

36.pants. Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības (izņemot epizootijas) apkaro dzīvnieku īpašnieks kopā ar Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām un praktizējošiem veterinārārstiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un zemkopības ministra apstiprinātajām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām.

12. 36.pantā:

svītrot vārdus „zemkopības ministra apstiprinātajām”;

aizstāt vārdu “instrukcijas” ar vārdu „programmām”.

     

13. 36.pantā:

36.pantā:

izslēgt vārdus “zemkopības ministra apstiprinātajām”;

aizstāt vārdu “instrukcijām” ar vārdu “programmām”.

38.pants. (1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijā, dzīvnieku īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju atbilstoši dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmērā no kautproduktu vidējās vērtības.

13. 38.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un transmisīvo sūkļveida encefalopātiju) apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos un dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmā, dzīvnieku īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju atbilstoši dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmērā no kautproduktu vidējās vērtības.”;7

Juridiskais birojs

Papildināt 38. panta pirmo daļu pēc vārda “paredzēti” ar vārdu “attiecīgajos”.

Atbalstīt

14. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

“(1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un transmisīvo sūkļveida encefalopātiju) apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos un dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmā, dzīvnieku īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju atbilstoši dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmērā no kautproduktu vidējās vērtības.(2) Kārtību, kādā piešķir un saņem kompensāciju par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) apkarošanu, nosaka Ministru kabinets.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ministru kabinets nosaka dzīvnieku infekcijas slimības, kuru gadījumā tiek izmaksāta šī panta pirmajā daļā paredzētā kompensācija, un kārtību, kādā šo kompensāciju piešķir un saņem.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par transmisīvo sūkļveida encefalopātiju apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti normatīvos aktos un rīcības plānā, dzīvnieka īpašniekam ir tiesības, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transmisīvo sūkļveida encefalopātiju, saņemt kompensāciju par:

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem, olšūnām un embrijiem;

2) iznīcinātajiem kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem.”

     

(2) Ministru kabinets nosaka dzīvnieku infekcijas slimības, kuru gadījumā tiek izmaksāta šā panta pirmajā daļā paredzētā kompensācija, un kārtību, kādā šo kompensāciju piešķir un saņem.

(3) Par transmisīvo sūkļveida encefalopātiju apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti normatīvajos aktos un rīcības plānā, dzīvnieka īpašniekam ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transmisīvo sūkļveida encefalopātiju saņemt kompensāciju par:

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem, olšūnām un embrijiem;

2) iznīcinātajiem kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem.”

 

40.pants. (1) Pārtikas uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, jābūt atzītiem vai reģistrētiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādē vai iznīcināšanā, jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta novērtētiem un atzītiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

14. 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komersanti, kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, ir atzīti vai reģistrēti Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā. Komersanti, kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti izmantošanai pārtikā, ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzīti un uzraudzībā.”;

   

Redakcionāli precizēts

15. . 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komersantiem, kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, jābūt atzītiem vai reģistrētiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā. Komersantiem, kuri ir iesaistīti izmantošanai pārtikā neparedzētu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanā, transportēšanā, uzglabāšanā, pārstrādē vai iznīcināšanā, jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta atzītiem un jādarbojas tā uzraudzībā.”;

(2) Uzraudzība ietver:

1) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) inspicēšanu saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzraudzības programmu;

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) komersantu plānveida kontroli saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto dzīvnieku izcelsmes produktu uzraudzības programmu;”;

     

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) komersantu plānveida kontroli saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto dzīvnieku izcelsmes produktu uzraudzības programmu;”;

2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīvnieku izcelsmes produktu neatbilstību obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai ir saņemtas patērētāju sūdzības;

3) atliekvielu kontroles programmas izpildi.

         
 

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta veikto pastāvīgo veterināro uzraudzību veic pār komersantu, kas nodarbojas ar dzīvnieku kaušanu, nomedīto savvaļas dzīvnieku savākšanu, nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanu, gaļas sadalīšanu un sasaldēšanu - uzglabāšanu.”;

 

     

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts veic pastāvīgo veterināro uzraudzību pār komersantu, kas nodarbojas ar dzīvnieku kaušanu, nomedīto savvaļas dzīvnieku savākšanu, nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanu, gaļas sadalīšanu, gaļas sasaldēšanu un uzglabāšanu vai gaļas uzglabāšanu.”;

(3) Dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzību finansē no valsts budžeta.

 

 

 

         
 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā savākšana, uzglabāšana, transportēšana, pārstrāde un iznīcināšana notiek saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde, kurai ir tiesības noteikt izņēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

gadu nosaka Ministru kabinets.”

8

Juridiskais birojs

Izslēgt 40. panta ceturtajā daļā vārdus

“tieši piemērojamiem”.

Atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšana, transportēšana, uzglabāšana, pārstrāde un iznīcināšana notiek saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde, kurai ir tiesības noteikt izņēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

 
(5) Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā īpašnieks nodrošina dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu. Valsts finansiālo atbalstu un kārtību, kādā tiek atbalstīta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā savākšana, uzglabāšana, transportēšana, pārstrāde un iznīcināšana katru gadu nosaka Ministru kabinets.”
     

(5) Izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu īpašnieks nodrošina šo blakusproduktu savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu. Valsts finansiālo atbalstu un kārtību, kādā tiek atbalstīta izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšana, uzglabāšana, transportēšana, pārstrāde un iznīcināšana, katru gadu nosaka Ministru kabinets.”

41.pants. (1) Dzīvnieku izcelsmes produktu apritei nepieciešamos veterināros pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

 

15. Izslēgt 41.panta pirmo daļu.
     
16. Izslēgt 41.panta pirmo 

(2) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kura formu nosaka ar Eiropas Komisijas lēmumu. Līdz dienai, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par veterinārā (veselības) sertifikāta formu, izmantojama attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātā forma.

         

(3) Pārtikas un veterinārais dienests izveido un uztur zemkopības ministra apstiprinātos to valstu, administratīvo teritoriju un uzņēmumu sarakstus, no kuriem atļauts valsts teritorijā ievest dzīvnieku izcelsmes produktus.

 

9

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt 41. panta trešo daļu.

Atbalstīt

Skat. 14. priekšlikumu

un trešo daļu.

(4) Dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienībā.

         

44.pants. Kautproduktus, medījumus, atdzesētus un saldētus zvejas produktus izplata tikai pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta veiktas veterinārās ekspertīzes un saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu (drīkst lietot cilvēku uzturā brīvi vai jāievēro kādi nosacījumi, drīkst izmantot citādā veidā vai tie iznīcināmi).

16. Aizstāt 44.pantā vārdus “atdzesētus un saldētus” ar vārdu “svaigus”.

     

17. Aizstāt 44.pantā vārdus “atdzesētus un saldētus” ar vārdu “svaigus”.

45.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts atzinumu apliecina, uzspiežot uz kautķermeņa vai medījuma spiedogu, kurā ir kautuves atzīšanas numurs.

17. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

“45.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts atzinumu apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

     

18. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

“45.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts atzinumu apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

46.pants. (1) Kautuves īpašnieks slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

18. 46.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kautuves, nomedīto savvaļas dzīvnieku savākšanas centra un nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanas komersants slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, pastāvīgo veterināro uzraudzību un to apmaksas kārtību un nodrošina tās veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.”;

10

Juridiskais birojs

Izteikt 46. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komersants, kurš ir kautuves vai nomedīto savvaļas dzīvnieku savākšanas centra turētājs vai veic nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, pastāvīgo veterināro uzraudzību un to apmaksas kārtību un nodrošina veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

19. 46.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komersants, kas ir kautuves vai nomedīto savvaļas dzīvnieku savākšanas centra turētājs vai nodarbojas ar nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, pastāvīgo veterināro uzraudzību un to apmaksas kārtību un nodrošina veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.”;

(2) Zvejas kuģa, zvejas saldētājkuģa vai zvejas produktu apstrādes kuģa turētājs slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu pēc zvejas produktu izkraušanas krastā vai pirms to pārdošanas un nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zvejas produktu izkraušanas vietas, vairumtirgus, izsoles vietas vai zvejas kuģa īpašnieks slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, pastāvīgo veterināro uzraudzību un to apmaksas kārtību pēc zvejas produktu izkraušanas krastā vai pirms to pārdošanas un nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.”;

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zvejas produktu izkraušanas vietas, vairumtirgus, izsoles vietas vai zvejas kuģa īpašnieks slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, pastāvīgo veterināro uzraudzību un to apmaksas kārtību pēc zvejas produktu izkraušanas krastā vai pirms to pārdošanas un nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.”;

(3) Medību tiesību lietotājs par medījuma veterinārās ekspertīzes veikšanu slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju.

         
 

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Komersants, kas nodarbojas ar gaļas sadalīšanu un sasaldēšanu - uzglabāšanu slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par pastāvīgās veterinārās uzraudzības veikšanu un tās apmaksas kārtību.”

     

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Komersants, kas nodarbojas ar gaļas sadalīšanu, gaļas sasaldēšanu un uzglabāšanu vai gaļas uzglabāšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par pastāvīgās veterinārās uzraudzības veikšanu un tās apmaksas kārtību.”

47.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās ekspertīzes veikšanai konkursa kārtībā pilnvaro personas, kurām ir veterinārārsta kvalifikācija un kuras Pārtikas un veterinārā dienesta noteiktajā kārtībā saņēmušas apliecību par tiesībām veikt veterināro ekspertīzi. Konkursa noteikumus un pilnvarojuma līguma veidlapu apstiprina Pārtikas un veterinārā dienesta direktors.

19. 47.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “veterinārās ekspertīzes” ar vārdiem “un pastāvīgās veterinārās uzraudzības”;

     

20. 47.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “veterinārās ekspertīzes” ar vārdiem “un pastāvīgās veterinārās uzraudzības”;

(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri ir saņēmuši apliecību zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

         

(3) Veterinārārsts atbild par veterinārārsta palīga darbu.

         
 

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts atrodas zemkopības ministrijas funkcionālajā padotībā.”

 

     

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts ir Zemkopības ministrijas funkcionālajā padotībā.”

 

51.pants. Par veterinārās ekspertīzes veikšanu maksā veterinārās ekspertīzes pasūtītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

20. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

“51.pants. Par veterinārās ekspertīzes un pastāvīgās veterinārās uzraudzības veikšanu pasūtītājs maksā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

     

21. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

“51.pants. Par veterinārās ekspertīzes un pastāvīgās veterinārās uzraudzības veikšanu pasūtītājs maksā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

53.pants. (1) Ministru kabinets nosaka:

1) veterinārajai kontrolei pakļautās importa un tranzīta kravas;

2) robežkontroles punktus, caur kuriem drīkst vest veterinārajai kontrolei pakļautās kravas;

         

3) prasības attiecībā uz iekārtojumu robežkontroles punktos, kuros tiek veikta veterinārā kontrole, un to atzīšanas kārtību;

         

4) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās;

         

5) veterinārās kontroles apmaksas kārtību;

         

6) robežu šķērsojošo kravu veterinārās kontroles sertifikātu izsniegšanas un noformēšanas kārtību.

21. svītrot 53.pantā pirmās daļas sesto apakšpunktu

     

22. Izslēgt 53.panta pirmās daļas 6. punktu

(2) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kravām, kas tiek ievestas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās netiek veikta.

         

55.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir tiesības:

1) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju par dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmā noteikto pasākumu veikšanu, paredzot apmaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

22. Aizstāt 55.panta 1.punktā vārdus “Ministru kabineta” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

     

23. Aizstāt 55.panta 1.punktā vārdus “Ministru kabineta” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

56.pants. Praktizējošam veterinārārstam ir pienākums:

         

1) informēt Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārmedicīniskās prakses uzsākšanu;

23. 56.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1) pirms prakses uzsākšanas rakstiski informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju;”;
     

24. 56.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1) pirms prakses uzsākšanas rakstveidā informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju;”;

2) sniegt neatliekamo ārstniecisko palīdzību dzīvniekiem, par kuru infekcijas slimību profilaktisko uzraudzību ir noslēgts līgums ar Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju;

         

3) nekavējoties ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem vai aizdomām par tiem un rīkoties saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātajām dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijām līdz turpmākajiem valsts vecākā veterinārā inspektora rīkojumiem;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3) nekavējoties ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem vai aizdomām par tiem un rīkoties saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmām līdz turpmākajiem valsts vecākā veterinārā inspektora rīkojumiem;”

     

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3) nekavējoties ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem vai aizdomām par tiem un rīkoties saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmām līdz turpmākajiem valsts vecākā veterinārā inspektora rīkojumiem;”

4) piedalīties valsts uzraudzībā esošo epizootiju apkarošanā pēc Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāja uzaicinājuma un saņemt par to samaksu;

         

5) rakstveidā informēt dzīvnieku īpašnieku par ierobežojumiem dzīvnieku, kā arī dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmantošanā pēc šo dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas;

         

6) veikt veterinārā darba uzskaiti un iesniegt Pārtikas un veterinārajam dienestam tā noteiktos pārskatus;

         

7) ievērot veterinārmedicīniskās prakses standartus un profesionālo ētiku;

         

8) paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

         

57.pants. Veterinārmedicīniskajā praksē drīkst lietot tikai valstī atļautās zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus.

         
 

24. Papildināt 57.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumiem nosaka Ministru kabinets.”

11

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 24. pantā vārdus “veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumiem” ar vārdiem “veterinārmedicīniskās aprūpes prakses vietām”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

25. 57.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

(2) “Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses vietām nosaka Ministru kabinets.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 

25. Papildināt likumu ar 57.prim pantu šādā redakcijā:

     

26. Papildināt likumu ar 57.prim pantu šādā redakcijā:

 

57.1pants. (1) Praktizējošam veterinārārstam ir aizliegts dzīvniekam izdarīt izskatu pārveidojošas vai citas neārstnieciskas operācijas, īpaši mājas istabas dzīvniekiem, ausu apgriešanu, astes apgriešanu, devokalizāciju (balss saišu pārgriešanu), pirkstu 3.falangas amputāciju, ilkņu izņemšanu.

   

Redakcionāli precizēts

Papildināt likumu ar 57.1 pantu šādā redakcijā:

“57.1 pants. (1) Praktizējošam veterinārārstam ir aizliegts izdarīt dzīvniekiem to izskatu pārveidojošas vai citas neārstnieciskas operācijas, īpaši mājas (istabas) dzīvniekiem, ausu apgriešanu, astes apgriešanu, devokalizāciju (balss saišu pārgriešanu), pirkstu 3.falangas amputāciju, ilkņu izņemšanu..

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās operācijas praktizējošs veterinārārsts var izdarīt, ja operācija:

     

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās operācijas praktizējošs veterinārārsts drīkst izdarīt, ja operācija:

 

1) dzīvniekam nepieciešama veterinārmedicīnisku apsvērumu dēļ;

     

1) dzīvniekam nepieciešama veterinārmedicīnisku apsvērumu dēļ;

 

2) dzīvniekam dod citu būtisku labumu (izņemot, ausu un astu kosmētisku apgriešanu);

     

2) dzīvniekam dod citu būtisku labumu (izņemot ausu un astes kosmētisku apgriešanu);

 

3) ir vienīgā alternatīva dzīvnieka eitanāzijai (izņemot, ausu un astu kosmētisku apgriešanu);

     

3) ir vienīgā alternatīva dzīvnieka eitanāzijai (izņemot ausu un astes kosmētisku apgriešanu);

 

4) nepieciešama dzīvnieka vairošanās funkciju pārtraukšanai.

     

4) nepieciešama dzīvnieka vairošanās funkciju pārtraukšanai.

 

(3) Procedūras, kas var sagādāt dzīvniekam sāpes veic praktizējošs veterinārārsts, izmantojot anestēziju. Praktizējošs veterinārārsts neizmanto anestēziju gadījumos, kad sāpes nav lielākas par pašu anestēzijas procesu.”

 

 

     

(3) Procedūras, kuras var sagādāt dzīvniekam sāpes, praktizējošs veterinārārsts veic, izmantojot anestēziju. Praktizējošs veterinārārsts neizmanto anestēziju gadījumos, kad sāpes nav lielākas par pašu anestēzijas procesu.”

 

 

59.pants. Dzīvnieku īpašniekiem ir pienākums:

         

3) pārvadājot dzīvniekus, ievērot Ministru kabineta noteikto kārtību;

26. 59.pantā:

aizstāt 3.punktā vārdus “Ministru kabineta” ar vārdiem “normatīvajos aktos”;

     

27. 59.pantā:

aizstāt 3.punktā vārdus “Ministru kabineta” ar vārdiem “normatīvajos aktos”;

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam dokumentus par dzīvnieku veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam dokumentus par dzīvnieku identifikāciju, reģistrāciju, veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, dzīvnieka pase, dzīvnieka pārvietošanas deklarācija, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);”;

     

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam dokumentus par dzīvnieku identifikāciju, reģistrāciju, veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, dzīvnieka pasi, dzīvnieka pārvietošanas deklarāciju, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);”;

8) nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka pēkšņas nobeigšanās vai vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem vai jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8) nekavējoties ziņot:

a) praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka nobeigšanos, abortiem, vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem un jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimību;

     

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8) nekavējoties ziņot:

a) praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka nobeigšanos, abortiem, vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem un jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimību;

 

b) komersantiem, kuri nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kas nav paredzēti izmantošanai pārtikā, savākšanu, par dzīvnieku nobeigšanās gadījumiem;”;

     

b) komersantiem, kuri nodarbojas ar izmantošanai pārtikā neparedzētu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, par dzīvnieku nobeigšanās gadījumiem;”;

10) nodrošināt dzīvnieku līķu aizvākšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

„10) nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;”

     

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

„10) nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;”

 

27. Papildināt 59.pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

„13) ievērot ierobežojumus dzīvnieku barības izēdināšanā, glabāšanā un pārvadāšanā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām”.

     

papildināt.pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

„13) ievērot ierobežojumus dzīvnieku barības izēdināšanā, glabāšanā un pārvadāšanā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām”.

60.pants. Dzīvnieka atsavināšanas gadījumā dzīvnieka īpašnieks var pieteikt pretenzijas atsavinātājam par dzīvnieka veselības stāvokli 30 dienu laikā no atsavināšanas dienas ar noteikumu, ka attiecībā uz dzīvnieku veikti ar valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām saistītie profilaktiskie pasākumi.

 

12

LR ekonomikas ministrs J.Lujāns

Izslēgt likuma 60. pantu.

Atbalstīt

28. Izslēgt 60. pantu.

Pārejas noteikumi

         

5. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

28. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punkta 2. un 6.apakšpunktu;

     

29. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punkta 2. un 6.apakšpunktu;

2) 1998.gada 21.aprīļa noteikumi nr.143 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei mazjaudas kautuvēs";

         

6) 1998.gada 31.augusta noteikumi nr.329 "Veterinārie noteikumi dzīvnieku kaušanai un kautproduktu ieguvei lieljaudas kautuvēs";

         
 

papildināt ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

„13. Šā likuma 21.panta otrā daļa stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

   

Redakcionāli precizēts.

papildināt pārejas noteikumus ar 13., 14.un 15. punktu šādā redakcijā:

„13. Šā likuma 21.panta otrā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

14. Šā likuma 12.pantā, 20.panta otrajā un ceturtajā daļā, 25.panta 3.punktā, 41.panta pirmajā daļā un 53.panta 5.punktā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2004.gada 1.maijam.”

13

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 20. panta otrajā daļā un 25. panta 3. punktā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2004. gada 1. jūlijam.”

Atbalstīt

14.Šā likuma 20. panta otrajā daļā un 25. panta 3. punktā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2004. gada 1. jūlijam.”

   

14

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt pārejas noteikumus ar 15. punktu šādā redakcijā:

“15. Šā likuma 41. panta trešā daļa zaudē spēku 2004. gada 1. maijā.”

Atbalstīt daļēji, iestrādāts 9. priekšlik. par 41. panta trešās daļas izslēgšanu..

 
   

15

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 15. punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma normas, kurās tiek lietots termins “komersants”, piemērojamas arī attiecībā uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieka un zvejnieka saimniecībām, kā arī citiem uzņēmumu reģistrā reģistrētiem uzņēmumiem ( uzņēmējsabiedrībām)” .

Atbalstīt

15. Šā likuma normas, kurās lietots termins “komersants”, piemērojamas arī attiecībā uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī citiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)”.

   

16

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar norādi par spēkā spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004. gada 1. maijā.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.