Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

 

Grozījums likumā “Par dzīvokļa īpašumu”

Izdarīt likumā “Par dzīvokļa īpašumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 23.nr.; 2001, 24.nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 28.panta pirmajā daļā vārdu “bezpeļņas”.

 

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par dzīvokļa īpašumu””

 

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts saistīts ar grozījumiem Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā un nepieciešams tādēļ, ka pēc 2004.gada 1.maija Uzņēmumu reģistrā saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 3.1 panta noteikumiem netiks reģistrēti jauni bezpeļņas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem ir bezpeļņas organizācijas statuss.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Sagatavotais likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas, ne arī paplašināt esošo institūciju funkcijas. Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš