Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Ieroču aprites likumā

(reģ.nr.597)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Aizliegumi

(1) . . .

(6) Šā panta ceturtajā daļā noteikto ieroču, to munīcijas un palīgierīču (izņemot koncentrētas virzītas enerģijas ieročus un A kategorijas militārās sprāgstošās raķetes, to palaišanas iekārtas un granātmetējus) iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas, realizēšanas, pielietošanas un izmantošanas aizliegumi neattiecas uz Satversmes aizsardzības biroju, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm, kurām paredzēti dienesta šaujamieroči, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Militāro pretizlūkošanas dienestu un Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldi.

(7) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis:

Aizstāt 7.panta sestajā daļā vārdus “Militāro pretizlūkošanas dienestu” ar vārdiem “Militāro izlūkošanas un drošības dienestu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 7.panta sestajā daļā vārdus “Militāro pretizlūkošanas dienestu” ar vārdiem “Militārās izlūkošanas un drošības dienestu”.

13.pants. Ieroču iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju derīguma termiņa nepagarināšana un atļauju anulēšana fiziskajām personām

Valsts policija fiziskajām personām nepagarina šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas derīguma termiņu vai anulē atļauju (arī personiskā apbalvojuma šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju) pirms termiņa, ja:

1) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu);

2) ierocis nēsāts, pārvadāts, pielietots, izmantots vai no tā veikta treniņšaušana alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā, – uz laiku no viena gada līdz trim gadiem;

3) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 13.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ierocis nēsāts, pārvadāts, pielietots, izmantots vai no tā veikta treniņšaušana alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā, - uz laiku no viena gada līdz trim gadiem;".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 13.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ierocis nēsāts, pārvadāts, pielietots, izmantots vai no tā veikta treniņšaušana, attiecīgajām personām esot alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā, - uz laiku no viena gada līdz trim gadiem;".

19.pants. Fiziskās personas, kurām ir tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvietot ieročus un speciālos līdzekļus, kā arī iegādāties un izmantot pirotehniskos izstrādājumus

(1) . . .

(6) Latvijas pilsonim, kurš sasniedzis 21 gada vecumu (ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt vai glabāt un nēsāt B kategorijas pusautomātiskos, atkārtotas darbības un viena šāviena īsstobra šaujamieročus, kuru kalibrs nav lielāks par 9 milimetriem, un to munīciju un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās, kā arī pielietot pašaizsardzībai.

 

 

2

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt 19.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 21 gada vecumu (ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojumu ieroci, glabāt vai glabāt un nēsāt B kategorijas pusautomātiskos, atkārtotas darbības un viena šāviena īsstobra šaujamieročus, kuru kalibrs nav lielāks par 9 milimetriem, un to munīciju un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās, kā arī pielietot pašaizsardzībai.”

 

Noraidīt

 

20.pants. Ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas ierobežojumi fiziskajām personām

Šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt personai:

1) . . .

3) kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas dēļ;

4) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 20.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ;".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 20.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ;".

34.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Veidot ieroču vai munīcijas kolekcijas (izņemot Latvijas Republikā aizliegtos ieročus, bet ieskaitot tādus ieročus, uz kuriem šis likums neattiecas) ir tiesīgas valsts institūcijas, pašvaldību muzeji vai Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti privātie muzeji, kā arī Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ja uz minētajiem pilsoņiem, juridisko personu vadītājiem un darbiniekiem, kas tieši saistīti ar ieroču un munīcijas glabāšanu vai apsardzi, neattiecas šā likuma 20.pantā (izņemot 5.punktu) noteiktie ierobežojumi. Šā panta noteikumi neattiecas uz ieroču un munīcijas izstādēm un preču paraugiem.

(2) . . .

 

3

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt 34.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Veidot ieroču vai munīcijas kolekcijas (izņemot Latvijas Republikā aizliegtos ieročus, bet ieskaitot tādus ieročus, uz kuriem šis likums neattiecas) ir tiesīgas valsts institūcijas, pašvaldību muzeji vai Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti privātie muzeji, kā arī Latvijā pastāvīgi dzīvojošas personas, kas sasniegušas 21 gada vecumu, ja uz šīm personām, juridisko personu vadītājiem un darbiniekiem, kas tieši saistīti ar ieroču un munīcijas glabāšanu vai apsardzi, neattiecas šā likuma 20.pantā (izņemot 5.punktu) noteiktie ierobežojumi. Šā panta noteikumi neattiecas uz ieroču un munīcijas izstādēm un preču paraugiem.”

Noraidīt

 

36.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumi

(1) . . .

(2) Speciālās atļaujas (licences) ir tiesīgas saņemt juridiskās personas, kuru dalībnieki, vadītāji un personas, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi (izņemot 20.panta 5.punktā minētos ierobežojumus), un attiecīgā komersanta darbinieki, kuri tieši saistīti ar šā panta pirmajā daļā minēto priekšmetu ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi un ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus.

(3) . . .

 

4

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt 36.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Speciālās atļaujas (licences) ir tiesīgas saņemt juridiskās personas, kuru dalībnieki, vadītāji un personas, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi (izņemot 20.panta 5.punktā minētos ierobežojumus), un attiecīgā komersanta darbinieki, kuri tieši saistīti ar šā panta pirmajā daļā minēto priekšmetu ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi un ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus.”

Noraidīt

 

42.pants. Drošības prasības šautuvēs (šaušanas stendos)

(1) . . .

(3) Aizliegts piedalīties treniņšaušanā, kā arī uzturēties šautuvē (šaušanas stendā) personām, kuras ir alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

(4) . . .

3. Izteikt 42.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Aizliegts piedalīties treniņšaušanā, kā arī uzturēties šautuvē (šaušanas stendā) personām, kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā."

     

4. Izteikt 42.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Aizliegts piedalīties treniņšaušanā, kā arī uzturēties šautuvē (šaušanas stendā) personām, kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā."

46.pants. Atsevišķu valsts institūciju īpašumā esošo ieroču un munīcijas aprites kontrole

(1) Nacionālo bruņoto spēku un Militārās pretizlūkošanas dienesta īpašumā esošo ieroču un munīcijas aprites civilo kontroli, kā arī Latvijas Republikā esošo ārvalstu bruņoto spēku ieroču un munīcijas aprites civilo kontroli veic Aizsardzības ministrija.

(2) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienību īpašumā esošo ieroču un munīcijas aprites kontroli nodrošina attiecīgi Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija un Finansu ministrija.

(3) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 46.panta otrajā daļā vārdus "Finansu ministrija" ar vārdiem "Finanšu ministrija".

 

5

 

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis:

Aizstāt 46.panta pirmajā daļā vārdus “Militārās pretizlūkošanas dienesta” ar vārdiem “Militārās izlūkošanas un drošības dienesta”.

 

Atbalstīt

 

 

 

5. 46.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Militārās pretizlūkošanas dienesta” ar vārdiem “Militārās izlūkošanas un drošības dienesta”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Finansu ministrija" ar vārdiem "Finanšu ministrija".