Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"

(Reģ. nr. 594)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 112.nr.) šādus grozījumus:

     

 

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 112.nr.) šādus grozījumus:

   

 

1

Bijušais aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis:

papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šāda redakcijā:

“Visā likuma tekstā vārdus “Militārās pretizlūkošanas dienests” attiecīgajā locījumā aizstāt ar vārdiem “Militārās izlūkošanas un drošības dienests” attiecīgajā locījumā.”

 

Pieņemt

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “Militārās pretizlūkošanas dienests” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Militārās izlūkošanas un drošības dienests” (attiecīgā locījumā).

 

9.pants. Valsts noslēpuma pieejamība

(1) ...

(2) Speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam (turpmāk - speciālā atļauja) var izsniegt personai, kura ir:

1) .....

2) Latvijas pilsonis;

3) .....

(3) Pieeja konfidenciāliem, slepeniem un sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem tiek liegta personai:

1) ....

2) ....

3)....

4) kura ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organziācijas dalībvalsts, drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

5) kura pēc 1991.gada 13.janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā vai Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā;

6) .....

7) kura ir medicīnas iestāžu uzskaitē sakarā ar alkoholismu, toksikomāniju, narkomāniju vai gara slimību;

(4)....

(5).....

(7)......

 

1. Izteikt 9.panta trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) kura ir ārstniecības iestāžu uzskaitē sakarā ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību vai gara slimību;".

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

izteikt 9.panta otrā daļas 2.punktu šāda redakcijā:

“Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis”.

izslēgt 9.panta trešās daļas 4.punkta vārdkopu “PSRS. Latvijas PSR vai”.

izslēgt 9.panta trešās daļas 5.punktu.

 

 

Noraidīt

 

2. Izteikt 9.panta trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) kura ir ārstniecības iestāžu uzskaitē sakarā ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību vai gara slimību;".

 

10.pants. Personu un telpu atbilstības drošības prasībām pārbaude

(1) ....

(2) ....

(3) Saeimā, Valsts prezidenta kancelejā, Valsts kancelejā, Valsts kontrolē, Latvijas Bankā, Ārlietu ministrijā un prokuratūrā personu un telpu atbilstības drošības prasībām pārbaudi veic Satversmes aizsardzības birojs. Satversmes aizsardzības birojs veic arī slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienību vadītāju pārbaudi visās institūcijās.

(4) ....

(5) ....

 

2. Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdus "Finansu ministrijā" ar vārdiem "Finanšu ministrijā".

 

 

3

 

Saeimas Juridiskais birojs:

izslēgt likumprojekta 2.pantu.

 

Pieņemt