Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 31. martā

Nr.9/1- 364

 

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu “Par Papildu protokolu Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības 1995. gada 13. janvāra līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību iztulkojošiem paziņojumiem” / reģ.nr. 651; dok.nr. 2034; 2034 B /.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Igors Solovjovs

Ārlietu komisijas sekretārs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Papildu protokolu Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības 1995. gada 13. janvāra līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un

Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

iztulkojošiem paziņojumiem

 

 

1.pants. 2003. gada 22. septembrī Briselē parakstītais Papildu protokols Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības 1995. gada 13. janvāra līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk –Papildu protokols ), 2003. gada 11. decembra Latvijas Republikas valdības iztulkojošie paziņojumi un 2003. gada 11. decembra Amerikas Savienoto Valstu valdības iztulkojošie paziņojumi par Latvijas Republikas Valdības un Amerikas Savienoto Valstu Valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību II panta 6. punkta un IX panta 1. punkta nosacījumiem ( turpmāk- Iztulkojošiem paziņojumi ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

2.pants. Papildu protokols stājas spēkā tā VI pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildu protokols latviešu valodā, Iztulkojošie paziņojumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _____________________.