Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

25.03.2004.

Nr. 9/13 – 3/2 – 62

 

Saimnieciskā komisija 2004. gada 23. marta sēdē, protokols Nr. 49, nolēma atbalstīt likumprojektu “Grozījumi Saeimas Kārtības rullī” un iesniegt to izskatīšanai Saeimas sēdē.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

 

 

Saimnieciskās komisijas

priekšsēdētājs A.Krūmiņš

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Saeimas Kārtības rullī

 

Izdarīt Saeimas Kārtības rullī šādu grozījumu :

1. Papildināt 14. panta otro daļu ar apakšpunktu šādā redakcijā :

“3) sakaru izdevumi, piemērojot 12. panta pirmās daļas otrajā teikumā minētajam koeficientu 0,15.”