Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 08. septembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par saņemtajiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem

1.         1. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.521 "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Reģ. nr.1320)
                        (Dok. nr.4523, 4523A)        (Balsojums: par-59, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
2.         2. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.539 "Grozījumi Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju". (Reģ. nr.1321)
                        (Dok. nr.4524, 4524A)        (Balsojums: par-71, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)
3.         3. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.611 "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". (Reģ. nr.1322)
                        (Dok. nr.4525, 4525A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)
4.         4. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.614 "Grozījums likumā "Par Valsts zemes dienestu"". (Reģ. nr.1323)
                        (Dok. nr.4526, 4526A)        (Balsojums: par-61, pret-9, atturas-7)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)
5.         5. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.635 "Grozījumi Augstskolu likumā". (Reģ. nr.1324)
                        (Dok. nr.4527, 4527A)        (Balsojums: par-73, pret-6, atturas-5)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)
2. Par iesniegtajiem likumprojektiem

6.         1. Likumprojekts "Par 1996.gada 22.oktobra Konvenciju par jūrnieku darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu". (Reģ. nr.1283)
                        (Dok. nr.4468, 4468A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
7.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā ''Par nodokļiem un nodevām''". (Reģ. nr.1284)
                        (Dok. nr.4469, 4469A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai
8.         3. Likumprojekts "Par 1970.gada 30.oktobra Konvenciju par apkalpes telpām (papildu noteikumi)". (Reģ. nr.1285)
                        (Dok. nr.4470, 4470A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
9.         4. Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā". (Reģ. nr.1287)
                        (Dok. nr.4475, 4475A)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)
10.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.1288)
                        (Dok. nr.4476, 4476A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
11.         6. Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā". (Reģ. nr.1289)
                        (Dok. nr.4477, 4477A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)
12.         7. Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1290)
                        (Dok. nr.4478, 4478A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
13.         8. Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā". (Reģ. nr.1291)
                        (Dok. nr.4479, 4479A)        (Balsojums: par-49, pret-30, atturas-4)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)
14.         9. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Reģ. nr.1292)
                        (Dok. nr.4480, 4480A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-3)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)
15.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību"". (Reģ. nr.1293)
                        (Dok. nr.4481, 4481A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
16.         11. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju". (Reģ. nr.1294)
                        (Dok. nr.4482, 4482A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)
17.         12. Likumprojekts "Par Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses". (Reģ. nr.1295)
                        (Dok. nr.4487, 4487A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)
18.         13. Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā". (Reģ. nr.1296)
                        (Dok. nr.4488, 4488A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)
19.         14. Likumprojekts "Obligāto eksemplāru likums". (Reģ. nr.1297)
                        (Dok. nr.4489, 4489A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)
20.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā ''Par nodokļiem un nodevām''". (Reģ. nr.1298)
                        (Dok. nr.4493, 4493A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
21.         16. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Reģ. nr.1299)
                        (Dok. nr.4496, 4496A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
22.         17. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.1300)
                        (Dok. nr.4497, 4497A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
23.         18. Likumprojekts "Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1301)
                        (Dok. nr.4498, 4498A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
24.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par autoceļiem''". (Reģ. nr.1302)
                        (Dok. nr.4499, 4499A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
25.         20. Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums". (Reģ. nr.1303)
                        (Dok. nr.4500, 4500A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Eiropas lietu komisijai
26.         21. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.1304)
                        (Dok. nr.4501, 4501A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
27.         22. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1305)
                        (Dok. nr.4502, 4502A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)
28.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"". (Reģ. nr.1306)
                        (Dok. nr.4503, 4503A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
29.         24. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ. nr.1307)
                        (Dok. nr.4504, 4504A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
30.         25. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.1308)
                        (Dok. nr.4506, 4506A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
31.         26. Likumprojekts "Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm". (Reģ. nr.1309)
                        (Dok. nr.4507, 4507A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)
32.         27. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā". (Reģ. nr.1310)
                        (Dok. nr.4508, 4508A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
33.         28. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"". (Reģ. nr.1311)
                        (Dok. nr.4509, 4509A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
34.         29. Likumprojekts "Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums". (Reģ. nr.1312)
                        (Dok. nr.4511, 4511A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Eiropas lietu komisijai
35.         30. Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā". (Reģ. nr.1313)
                        (Dok. nr.4512, 4512A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
36.         31. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.1314)
                        (Dok. nr.4513, 4513A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
37.         32. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā". (Reģ. nr.1315)
                        (Dok. nr.4514, 4514A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
38.         33. Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1317)
                        (Dok. nr.4519, 4519A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
39.         34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"". (Reģ. nr.1318)
                        (Dok. nr.4520, 4520A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
40.         35. Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17.panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā". (Reģ. nr.1319)
                        (Dok. nr.4521, 4521A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)
41.         36. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"". (Reģ. nr.1325)
                        (Dok. nr.4531, 4531A)        (Balsojums: par-17, pret-14, atturas-42)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Dzintars Rasnačs, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Anna Seile, Imants Kalniņš, Aleksandrs Kiršteins
                         Noraidīts
42.         37. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā". (Reģ. nr.1326)
                        (Dok. nr.4532, 4532A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
43.         38. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.1327)
                        (Dok. nr.4533, 4533A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai
44.         39. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.1328)
                        (Dok. nr.4534, 4534A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
45.         40. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ. nr.1329)
                        (Dok. nr.4535, 4535A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
46.         41. Likumprojekts "Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa". (Reģ. nr.1330)
                        (Dok. nr.4536, 4536A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai
47.         42. Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.1331)
                        (Dok. nr.4537, 4537A)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
48.         43. Likumprojekts "Grozījumi "Krimināllikumā"". (Reģ. nr.1332)
                        (Dok. nr.4538, 4538A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti Jānis Straume, Māris Grīnblats, Juris Dobelis, Pēteris Tabūns, Anna Seile, Imants Kalniņš, Aleksandrs Kiršteins, Dzintars Rasnačs
                         Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)
3. Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu

49.         Lēmuma projekts "Grozījumi Deklarācijā "Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu"". (Lēm. proj. reģ. nr.773)
                        (Dok. nr.4510)        (Balsojums: par-15, pret-64, atturas-3)   Noraidīts   
                         Deputāti Jānis Urbanovičs, Igors Solovjovs, Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Vidavskis, Boriss Cilevičs, Vitālijs Orlovs, Valērijs Agešins, Andrejs Klementjevs, Jānis Jurkāns, Ivans Ribakovs
4. Par atvaļinājuma piešķiršanu

50.         Deputātam Mihailam Pietkevičam.
                        (Dok. nr.4539)        (Balsojums: par-68, pret-2, atturas-0)


II. Likumprojektu izskatīšana
51.         1. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.220) (Reģ. nr.1167)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3993, 4495)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
52.         2. Likumprojekts "Priekšvēlēšanu aģitācijas likums". [Alternatīva likumprojektam "Priekšvēlēšanu aģitācijas likums". (Reģ. nr.560)] (Reģ. nr.1282)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4447, 4447A)        (Balsojums: par-57, pret-1, atturas-11)   Pieņemts   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
53.         3. Likumprojekts "Grozījumi Streiku likumā". (Reģ. nr.1220)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4224, 4490)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
54.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"". (Reģ. nr.1277)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4422, 4491)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija

Sēde beigusies 10:17!!!