Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2005. gada 30. augustā Nr. 8/6-2.2.-53

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu””.

 

Pielikumā: Likumprojekts

 

Saeimas deputāti :

 

 

 1. ___________________     _______________________

 

 2. ___________________      _______________________

 

 3. ___________________     _______________________

 

 4. ___________________     _______________________

 

5. ___________________      _______________________

 

 6. ___________________     _______________________

 

7. ___________________      _______________________

 

 8. ___________________     ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi likumā “Par nacionālās pretošanās

kustības dalībnieka statusu””

 

Izdarīt likumā “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

 

“2. pants Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1940. gada 17.jūnija līdz 1990. gada 4. maijam:

1) piedalījās bruņotā un pagrīdes pretošanās cīņā pret okupācijas režīmu militārajiem formējumiem un šo režīmu administrāciju;

2) veicināja bruņoto un pagrīdes pretošanās cīņu, sniedzot cīnītājiem materiālu un citādu palīdzību un riskējot ar savu brīvību un dzīvību;

3) propagandēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ideju, izplatot nelegālo presi, uzsaukumus vai citus izdevumus, kā arī atklāti vēršoties pret okupācijas režīmu, tā iedibināto kārtību un ideoloģiju;

4) par savu politisko darbību vai pārliecību tika notiesāti un ir reabilitēti;

5) par savu politisko darbību vai pārliecību tika piespiedu kārtā nepamatoti ievietoti ārstniecības iestādēs, kur viņiem piemēroja medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, par ko Reabilitācijas un specdienestu lietu prokuratūra veikusi pārbaudi un sniegusi atzinumu Tieslietu ministrijai”.

 

2. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

 

“4. pants. (1) Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķir tā pašvaldība, kas veikusi attiecīgās personas reģistrāciju dzīvesvietā, ja darbību nacionālās pretošanās kustībā apliecina ar Latvijas valsts arhīvu vai citu valstu arhīvu izsniegtu dokumentu par darbību nacionālās pretošanās kustībā vai arī ar Latvijas Republikas tiesas spriedumu, ar kuru tiesa konstatē faktu par attiecīgās personas darbību nacionālās pretošanās kustībā, gadījumos, kad arhīvos nav saglabājušies šo faktu apliecinoši dokumenti.

(2) Ja persona, kura vēlas iegūt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, nevar iesniegt pašvaldībai kādu no šā panta pirmajā daļā noteiktajiem dokumentiem, pašvaldība piešķir nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu pamatojoties uz Tieslietu ministrijas atzinumu”.