Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2005. gada 30. augustā Nr. 8/6-2.2.-54

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi “Krimināllikumā””.

 

Pielikumā: Likumprojekts

 

Saeimas deputāti :

 

 

 1. ___________________     _______________________

 

 2. ___________________      _______________________

 

 3. ___________________     _______________________

 

 4. ___________________     _______________________

 

5. ___________________      _______________________

 

 6. ___________________     _______________________

 

7. ___________________      _______________________

 

 8. ___________________     ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi “Krimināllikumā””

 

Izdarīt “Krimināllikumā” šādus grozījumus:

 

1.Izteikt likuma 228. pantu šādā redakcijā:

 

“228. pants. Kapa un līķa apgānīšana

(1) Par kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudassodu līdz simts piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trīs līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar pieminekļa, apbedījuma urnas vai citu uz kapa vai kapā, vai pie apbedījuma urnas esošu priekšmetu nolaupīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

2. Papildināt likumu ar jaunu 228.1 pantu:

 

“228.1. pants. Kapu postīšana

 

(1) Par kapu postīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simts minimālajām mēnešalgām.

 (2) Par tādu pašu darbību, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām”.

 

 

 

 

 


Anotācija likumprojektam “Grozījumi “Krimināllikumā””

Reģ.nr. 1332, Dok.nr. 4538

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pēdējā laikā Latvijā notikuši vairāki vandālisma akti kapsētās – Valmierā, Daugavpilī, Rīgā, kā arī citur. Kā zināms, līdz šim spēkā esošais Krimināllikuma 228. pants jau paredz atbildību par kapa, apbedījuma urnas utt. apgānīšanu, taču iesniegtais likumprojekts paplašina šo sodāmo darbību loku. Līdz šim izdarīto noziegumu skaits, kā arī tendence tam palielināties, liecina par to, ka spēkā esošajā likumā paredzētais sods ir nepietiekams.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Latvijas likumdošanas noteiktajā kārtībā.