Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 17. jūnija
sēdes darba kārtība (9:00)9.00 - Valsts prezidentes V.E. Vairas Vīķes-Freibergas uzruna

I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.851)
                        (Dok. nr.2776, 2776A)        (Balsojums: par-61, pret-13, atturas-13)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Roberts Zīle, Anna Seile, Guntars Krasts
2.         2. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.853)
                        (Dok. nr.2783, 2783A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.854)
                        (Dok. nr.2784, 2784A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.855)
                        (Dok. nr.2793, 2793A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Reģ. nr.856)
                        (Dok. nr.2800, 2800A)        (Balsojums: par-40, pret-22, atturas-28)
                         Ministru kabinets
43.         4. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.855)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2793, 2793A, 2828)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


I. Prezidija ziņojumi
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

6.         1. Deputātam Robertam Zīlem.
                        (Dok. nr.2765)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
8.         1. Lēmuma projekts "Par deputāta Andreja Radzeviča atsaukšanu no Aizsardzības un iekšlietu komisijas un Pieprasījumu komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.470)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2775)        (Balsojums: par-29, pret-55, atturas-6)
                         Deputāti Linda Mūrniece, Artis Kampars, Valdis Dombrovskis, Edgars Jaunups, Arturs Krišjānis Kariņš, Einars Repše, Dzintars Zaķis, Ainars Latkovskis, Sarmīte Ķikuste, Paulis Kļaviņš
9.         2. Lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentam Indulim Emsim". (Lēm. proj. reģ. nr.473)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2795)        (Balsojums: par-31, pret-56, atturas-0)
                         Deputāti Einars Repše, Arturs Krišjānis Kariņš, Jānis Reirs, Ainars Latkovskis, Valdis Dombrovskis, Dzintars Zaķis, Aigars Pētersons, Sarmīte Ķikuste, Paulis Kļaviņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Alberts Krūmiņš, Pēteris Ontužāns, Inguna Rībena, Linda Mūrniece, Ina Druviete, Edgars Jaunups, Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Viesturs Šiliņš, Ingrīda Circene, Silva Bendrāte, Artis Kampars, Liene Liepiņa, Ināra Ostrovska, Māris Gulbis, Kārlis Strēlis
34.         Lēmuma projekts "Par Lidijas Zutes atbrīvošanu no Valkas rajona tiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.478)
                        (Dok. nr.2815)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
35.         Lēmuma projekts "Par Vairas Avotiņas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.479)
                        (Dok. nr.2816)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
36.         Lēmuma projekts "Par Ralfa Beitiņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.480)
                        (Dok. nr.2817)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
37.         Lēmuma projekts "Par Joza Darģa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi" (Lēm. proj. reģ. nr.481)
                        (Dok. nr.2818)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
38.         Lēmuma projekts "Par Sanitas Zakrevskas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.482)
                        (Dok. nr.2819)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
39.         Lēmuma projekts "Par Anitas Šteinbergas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.483)
                        (Dok. nr.2820)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
40.         Lēmuma projekts "Par Zitas Kupces apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.484)
                        (Dok. nr.2821)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
41.         Lēmuma projekts "Par Vēsmas Kakstes apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.485)
                        (Dok. nr.2822)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
42.         Lēmuma projekts "Par Veronikas Krūmiņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi" (Lēm. proj. reģ. nr.486)
                        (Dok. nr.2823)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
32.         Likumprojekts "Par izstāšanos no Konvencijas par turpmāko daudzpusīgo sadarbību zvejniecības jomā Atlantijas okeāna Ziemeļrietumu daļā". (Reģ. nr.834)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2722, 2813)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
46.         Likumprojekts "Par izstāšanos no Konvencijas par turpmāko daudzpusīgo sadarbību zvejniecības jomā Atlantijas okeāna Ziemeļrietumu daļā". (Reģ. nr.834)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2722, 2813)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
33.         Likumprojekts "Par izstāšanos no Konvencijas par zvejniecību un dzīvo resursu saglabāšanu Baltijas jūrā un Beltos". (Reģ. nr.835)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2723, 2814)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
47.         Likumprojekts "Par izstāšanos no Konvencijas par zvejniecību un dzīvo resursu saglabāšanu Baltijas jūrā un Beltos". (Reģ. nr.835)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2723, 2814)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
11.         2. Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.819)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2672, 2672B)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
12.         3. Likumprojekts "Eiropas ekonomisko interešu grupu likums". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.262) (Reģ. nr.772)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2792)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
13.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.256) (Reģ. nr.766)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2509, 2777)        (Balsojums: par-69, pret-10, atturas-5)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         5. Likumprojekts "Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.257) (Reģ. nr.767)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2510, 2797)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
15.         Likumprojekts "Sabiedriskā labuma organizāciju likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1415) (Reģ. nr.82)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2778)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
16.         7. Likumprojekts "DNS (dezoksiribonukleīnskābes) nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums". (Reģ. nr.736)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2785)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
17.         8. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ. nr.657)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2794)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
18.         9. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.805)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2796)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         10. Likumprojekts "Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likums". (Reģ. nr.624)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2798)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-2)
                         Sociālo un darba lietu komisija
20.         11. Likumprojekts "Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums". (Reģ. nr.748)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2799)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
21.         12. Likumprojekts "Par Kopējo sociālās iekļaušanas memorandu (Latvija)". (Reģ. nr.692)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2173, 2787)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
22.         13. Likumprojekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu". (Reģ. nr.780)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2534, 2788)        (Balsojums: par-74, pret-11, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
23.         14. Likumprojekts "Par Protokolu par starptautisko militāro štābu statusu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu". (Reģ. nr.779)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2533, 2789)        (Balsojums: par-70, pret-13, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
24.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"". (Reģ. nr.815)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2654, 2764)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
25.         16. Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā". (Reģ. nr.790)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2574, 2779)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
26.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē". (Alternatīva likumprojektam ar reģ. nr.571) (Reģ. nr.818)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2667, 2790)        (Balsojums: par-74, pret-12, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
27.         18. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.813)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2642, 2791)        (Balsojums: par-76, pret-11, atturas-3)
                         Juridiskā komisija


IV. Lēmumu projektu izskatīšana
28.         1. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa saīsināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās""" (Reģ. nr.531).
(Lēm. proj. reģ. nr.474)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2802)
                         Deputāti Edgars Jaunups, Artis Kampars, Linda Mūrniece, Ainars Latkovskis, Uldis Mārtiņš Klauss, Arturs Krišjānis Kariņš, Alberts Krūmiņš, Kārlis Strēlis, Paulis Kļaviņš, Pēteris Ontužāns
29.         2. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa saīsināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""" (Reģ. nr.473).
(Lēm. proj. reģ. nr.475)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2803)
                         Deputāti Edgars Jaunups, Artis Kampars, Linda Mūrniece, Ainars Latkovskis, Uldis Mārtiņš Klauss, Arturs Krišjānis Kariņš, Alberts Krūmiņš, Kārlis Strēlis, Paulis Kļaviņš, Pēteris Ontužāns
30.         3. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa saīsināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem objektiem""" (Reģ. nr.474). (Lēm. proj. reģ. nr.476)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2804)
                         Deputāti Edgars Jaunups, Artis Kampars, Linda Mūrniece, Ainars Latkovskis, Uldis Mārtiņš Klauss, Arturs Krišjānis Kariņš, Alberts Krūmiņš, Kārlis Strēlis, Paulis Kļaviņš, Pēteris Ontužāns
31.         4. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa saīsināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""" (Reģ. nr.472).
(Lēm. proj. reģ. nr.477)   (2.lapa)  
                        (Dok. nr.2805)
                         Deputāti Edgars Jaunups, Artis Kampars, Linda Mūrniece, Ainars Latkovskis, Uldis Mārtiņš Klauss, Arturs Krišjānis Kariņš, Alberts Krūmiņš, Kārlis Strēlis, Paulis Kļaviņš, Pēteris Ontužāns
44.         4. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.855)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2793, 2793A, 2828,2829)        (Balsojums: par-88, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
Sēde beigusies 13:44!!!