Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu ( reģ.nr. 780; dok.nr. 2534)

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekðlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu 1951. gada 19. jūnija līgums par to bruņoto spēku statusu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

 

 

 

1.pants. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu 1951. gada 19. jūnija līgums par to bruņoto spēku statusu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

 

   

 

 

 

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā XVIII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Aizsardzības ministrijas Parlamentārā sekretāra J.Dalbiņa priekšlikums

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3. pantu šādā redakcijā:

“3. pants. Latvijas Republika Līguma VIII panta otrās daļas “f” punktu piemēro attiecībā uz prasībām, kurās zaudējums ir mazāks par 497

latiem “.

 

Aizsardzības ministrijas Parlamentārā sekretāra J.Dalbiņa priekšlikums

Uzskatīt līdzšinējo 3. pantu par 4. pantu.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

3. pants. Latvijas Republika Līguma VIII panta otrās daļas “f” punktu piemēro attiecībā uz prasībām, kurās zaudējums ir mazāks par 497 latiem.

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Līgums stājas spēkā tā XVIII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

3.

Aizsardzības ministrijas Parlamentārā sekretāra J.Dalbiņa priekšlikums

Uzskatīt līdzšinējo 4. pantu par 5. pantu.

Atbalstīt.

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _________________.