Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 16. jūnijā

Nr. 9/1- 404

 

Ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2004. gada 17. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts “ Par izstāšanos no Konvencijas par turpmāko daudzpusīgo sadarbību zvejniecības jomā Atlantijas okeāna Ziemeļrietumu daļā”

/reģ.nr. 834; dok.nr. 2722 /;

2) Likumprojekts „ Par izstāšanos no Konvencijas par zvejniecību un dzīvo resursu saglabāšanu Baltijas jūrā un beltos” /reģ. nr. 835; dok.nr. 2723 /.

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut un izskatīt minētos likumprojektus kā pirmos sadaļā „Likumprojektu izskatīšana”

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu , Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Artis Pabriks

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Likumprojekts

Par izstāšanos no Konvencijas par turpmāko daudzpusīgo sadarbību zvejniecības jomā Atlantijas okeāna Ziemeļrietumu daļā

1.pants. Izstāties no 1978.gada 24.oktobrī Otavā parakstītās Konvencijas par turpmāko daudzpusīgo sadarbību zvejniecības jomā Atlantijas okeāna Ziemeļrietumu daļā (turpmāk – Konvencija).

2.pants. Izstāšanās stājas spēkā Konvencijas XXIV pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.