IesniedzIesniedz Sociālo un darba lietu komisijā

 

IesniedzIesniedz Sociālo un darba lietu komisijā

Projekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā (reģ.nr. 819)

Spēkā esošā likuma panta redakcija

Pirmajā lasījumā nobalsotā redakcija

 

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 20.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 20.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. (1) Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei (turpmāk - pabalsts) piešķir šādos gadījumos:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam - ja viņam ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

2) mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei - ja attiecīgā dalībnieka nāves cēlonis ir slimība, kurai ir noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu. Par mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļiem šā likuma izpratnē uzskatāmi viņa bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (arī bērni, kas mācās vidējās vai augstākajās mācību iestādēs dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem), kā arī pārdzīvojušais laulātais, kas nav stājies citā laulībā, un vecāki un mazbērni, ja šis laulātais, vecāki un mazbērni ir bijuši mirušā apgādībā.

         

(2) Pabalsta apmēru un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

11. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas un saņemšanas kārtību nosaka šis likums un Ministru kabinets.";

11. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas un saņemšanas kārtību nosaka šis likums un Ministru kabinets.";

(3) Pabalstu izmaksā no valsts pamatbudžeta.

         

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā.

"(4) Pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 50 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta."

1.

Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK

Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā: "(4) Pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu."

Neatbalstīt.

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā.

"(4) Pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 50 procentiem no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta."

   

2.

Deputāts A.Klementjevs

Papildināt likuma 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: "Pabalsts pārskatāms ik gadu, bet, ja inflācija pārsniedz trīs procentus gadā, - ik pēc pusgada, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma indeksu."

Neatbalstīt.

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

       

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.