Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

DNS (dezoksiribonukleīnskābes) nacionālās datu bāzes

izveidoðanas un izmantoðanas likums

(reģ.nr. 736)

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

DNS (dezoksiribonukleīnskābes) nacionālās datu bāzes

izveidoðanas un izmantoðanas likums

1

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojekta nosaukumā vārdu “(dezoksiribonukleīnskābes)”.

Atbalstīt

DNS nacionālās datu bāzes

izveidoðanas un izmantoðanas likums

I. Vispārīgie noteikumi

     

I. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bioloģiskais materiāls — cilvēka audu vai orgānu daļas un organisma šķidrumi, kas satur šūnas, kuru kodolos ir DNS [asinis, siekalas, sperma, sviedri, urīns, mīkstie audi (piemēram, muskuļi), kauli, mati ar to sīpoliņu maksts ārējiem apvalkiem];

2) bioloģiskas izcelsmes pēdas — bioloģiskais materiāls, kas izņemts notikuma vietā, pazudušas personas dzīvesvietā, no cietušās vai aizdomās turētas personas vai tās apģērba, no līķa, kā arī no cita veida lietiskajiem pierādījumiem;

3) bezvēsts pazuduðas personas DNS profils — DNS ģenētiskās izpētes rezultāts, kas noteikts, izmeklējot bioloģiskas izcelsmes pēdas uz bezvēsts pazudušas personas personiskajām mantām, un salīdzināts ar bezvēsts pazudušu personu bērnu vai bioloģisko vecāku (turpmāk — bioloģiski tuvi radinieki) DNS ģenētiskās izpētes rezultātu;

4) DNS — dezoksiribonukleīnskābes molekulas daļa, kas norāda uz cilvēku atšķirīgo pazīmju ģenētisko informāciju;

5) DNS nacionālā datu bāze — DNS profili un ziņas par personām, kuras turētas aizdomās, apsūdzētas, tiesājamas vai notiesātas, par neatpazītiem līķiem, kā arī par Latvijas Republikā bezvēsts pazudušām personām un par bioloģiskas izcelsmes pēdām, kuras izņemtas notikuma vietas apskatē;

6) DNS profils — datorlasāms DNS analīzes jeb ģenētiskās izpētes rezultāts;

7) DNS analīze jeb ģenētiskā izpēte — bioloģiskā materiāla zinātniska izpēte, lai noteiktu izmeklējamo paraugu DNS profilu;

8) paraugi salīdzinošai DNS izpētei (salīdzināmie paraugi) — bioloģiskais materiāls, kas ņemts no cietušām, aizdomās turētām, apsūdzētām, tiesājamām vai notiesātām personām, no neatpazītiem līķiem, no bezvēsts pazudušu personu bioloģiski tuviem radiniekiem, lai noskaidrotu bioloģiskas izcelsmes pēdu avotu, identificētu bezvēsts pazudušu personu vai neatpazītu līķi;

 

 

 

9) ziņas — personas vārds, uzvārds, personas kods, notikumu uzskaites reģistrācijas numurs vai krimināllietas numurs, iestādes nosaukums un bioloģiskā materiāla skaits un veids.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 1.panta 1.punktā vārdu “DNS” ar vārdiem “dezoksiribonukleīnskābes (turpmāk – DNS)”.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 1.panta 3.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 1.panta 5.punktu.

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 1.panta 6.punktā vārdus “analīzes jeb”.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 1.panta 7.punktā vārdus “analīze jeb”.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 1.panta 8.punktu šādā redakcijā: “8) salīdzināmie paraugi – bioloģiskais materiāls, kas ņemts no cietušām, aizdomās turētām, apsūdzētām, tiesājamām vai notiesātām personām, no neatpazītiem līķiem, no pazudušu personu bioloģiski tuviem radiniekiem (bērniem, vecākiem), lai noskaidrotu bioloģiskas izcelsmes pēdu avotu, identificētu pazudušu personu vai neatpazītu līķi.”

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt 1.panta 9.punktu pēc vārdiem “reģistrācijas numurs” ar vārdiem “operatīvās uzskaites lietas” un pēc vārda “nosaukums” ar vārdiem “kurā reģistrēts notikums vai lieta”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bioloģiskais materiāls — cilvēka audu vai orgānu daļas un organisma šķidrumi, kas satur šūnas, kuru kodolos ir dezoksiribonukleīnskābes (turpmāk – DNS) [asinis, siekalas, sperma, sviedri, urīns, mīkstie audi (piemēram, muskuļi), kauli, mati ar to sīpoliņu maksts ārējiem apvalkiem];

2) bioloģiskas izcelsmes pēdas — bioloģiskais materiāls, kas izņemts notikuma vietā, pazudušas personas dzīvesvietā, no cietušās vai aizdomās turētās personas vai tās apģērba, no līķa, kā arī no cita veida lietiskajiem pierādījumiem;

3) DNS — dezoksiribonukleīnskābes molekulas daļa, kas norāda uz cilvēku atšķirīgo pazīmju ģenētisko informāciju;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) DNS profils — datorlasāms DNS ģenētiskās izpētes rezultāts;

5) DNS ģenētiskā izpēte — bioloģiskā materiāla zinātniska izpēte, lai noteiktu izmeklējamo paraugu DNS profilu;

 

 

6) salīdzināmie paraugi – bioloģiskais materiāls, kas ņemts no cietušām, aizdomās turētām, apsūdzētām, tiesājamām vai notiesātām personām, no neatpazītiem līķiem, no pazudušu personu bioloģiski tuviem radiniekiem (bērniem, vecākiem), lai noskaidrotu bioloģiskas izcelsmes pēdu avotu, identificētu pazudušu personu vai neatpazītu līķi;

7) ziņas — personas vārds, uzvārds, personas kods, notikumu uzskaites reģistrācijas numurs, operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs, tās iestādes nosaukums, kurā reģistrēts notikums vai lieta, un bioloģiskā materiāla daudzums un veids.

2.pants. Likuma mērķis ir izveidot DNS nacionālo datu bāzi, kas izmantojama noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, kā arī noteikt un regulēt DNS analīžu rezultātu apmaiņu ar ārvalstīm un starptautiskajām organizācijām.

 

9

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 2.pantā vārdu “analīžu” ar vārdiem “ģenētiskās izpētes”.

 

Atbalstīt

2.pants. Likuma mērķis ir izveidot DNS nacionālo datu bāzi, kas izmantojama noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, kā arī noteikt un regulēt DNS ģenētiskās izpētes rezultātu apmaiņu ar ārvalstīm un starptautiskajām organizācijām.

3.pants. (1) Aizliegta jebkāda personas diskriminācija saistībā ar tās DNS izcelšanos un jebkuriem citiem DNS izpētes rezultātā iegūtiem datiem.

(2) Salīdzināmo paraugu un bioloģiskas izcelsmes pēdu izpēti veic valsts ekspertīžu iestāžu sertificēti eksperti, kuriem ir zināšanas un vismaz gadu ilga pieredze attiecīgajā jomā.

(3) Salīdzināmo paraugu un bioloģiskas izcelsmes pēdu izpēte ir atļauta tikai zinātniski pamatotas informācijas iegūšanai.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdu “zināšanas” ar vārdiem “atbilstošas zināšanas”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3.pants. (1) Aizliegta jebkāda personas diskriminācija saistībā ar tās DNS izcelšanos un jebkuriem citiem DNS izpētes rezultātā iegūtiem datiem.

(2) Salīdzināmo paraugu un bioloģiskas izcelsmes pēdu izpēti veic valsts ekspertīžu iestāžu sertificēti eksperti, kuriem ir atbilstošas zināšanas un vismaz gadu ilga pieredze attiecīgajā jomā.

(3) Salīdzināmo paraugu un bioloģiskas izcelsmes pēdu izpēte ir atļauta tikai zinātniski pamatotas informācijas iegūšanai.

4.pants. DNS nacionālajā datu bāzē apkopo un glabā informāciju par DNS profilu un ziņas par personām, kuras turētas aizdomās, apsūdzētas, tiesājamas vai notiesātas, par neatpazītiem līķiem, par Latvijas Republikā bezvēsts pazudušām personām un par bioloģiskas izcelsmes pēdām.

11

 

 

 

12

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 4.pantā vārdu “profilu” ar vārdu “profiliem”.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 4.pantā un visā turpmākajā likumprojekta tekstā vārdu “bezvēsts”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

4.pants. DNS nacionālajā datu bāzē apkopo un glabā informāciju par DNS profiliem un ziņas par personām, kuras turētas aizdomās, apsūdzētas, tiesājamas vai notiesātas, par neatpazītiem līķiem, par Latvijas Republikā pazudušām personām un par bioloģiskas izcelsmes pēdām.

5.pants. DNS nacionālās datu bāzes tehnisko resursu turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

 

 

5.pants. DNS nacionālās datu bāzes tehnisko resursu turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

6.pants. DNS nacionālās datu bāzes sistēmas pārzinis un informācijas resursu turētājs ir Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde (turpmāk — Kriminālistikas pārvalde).

     

6.pants. DNS nacionālās datu bāzes sistēmas pārzinis un informācijas resursu turētājs ir Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde (turpmāk — Kriminālistikas pārvalde).

7.pants. DNS nacionālās datu bāzes uzturēšanu, izmantošanu un pilnveidošanu finansē no valsts budžetā šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

     

7.pants. DNS nacionālās datu bāzes uzturēšanu, izmantošanu un pilnveidošanu finansē no valsts budžetā šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

8.pants. Informāciju par DNS profilu un ziņas par ārvalstīs sodītajiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušajiem ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

13

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants Ziņas par ārvalstīs notiesātajiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem un informāciju par to DNS profiliem DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.”

Atbalstīt

 

8.pants Ziņas par ārvalstīs notiesātajiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušajiem ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem un informāciju par viņu DNS profiliem DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

II. DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamie

DNS profili un informācija

     

II. DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamie

DNS profili un informācija

9.pants. Ja notikuma vietā izņemtas bioloģiskas izcelsmes pēdas, DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) notikumu uzskaites reģistrācijas numurs vai krimināllietas numurs;

2) datums, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums;

3) tās iestādes nosaukums, kura reģistrējusi krimināllietu un kuras lietvedībā krimināllieta atrodas;

4) bioloģiskas izcelsmes pēdu skaits un to veids;

5) DNS profils.

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 9.panta 3.punktā vārdus “krimināllietu un” ar vārdiem “notikumu, krimināllietu vai”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9.pants. Ja notikuma vietā izņemtas bioloģiskas izcelsmes pēdas, DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) notikumu uzskaites reģistrācijas numurs vai krimināllietas numurs;

2) datums, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums;

3) tās iestādes nosaukums, kura reģistrējusi notikumu, krimināllietu vai kuras lietvedībā krimināllieta atrodas;

4) bioloģiskas izcelsmes pēdu skaits un veids;

5) DNS profils.

10.pants. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turēto, apsūdzēto, tiesājamo vai notiesāto personu DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) personas vārds (vārdi) un uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) krimināllietas numurs (numuri);

5) tās iestādes nosaukums, kurā izņemts salīdzināmais paraugs, un parauga veids;

6) tās personas vārds (vārdi) un uzvārds, kura izņēmusi salīdzināmo paraugu;

7) DNS profils.

 

 

 

15

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 10.panta 2.punktā vārdu “ārzemniekiem” ar vārdiem “ārvalstniekiem un bezvalstniekiem”.

 

 

 

 

Atbalstīt

10.pants. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turēto, apsūdzēto, tiesājamo vai notiesāto personu DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) personas vārds (vārdi) un uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem un bezvalstniekiem – dzimšanas datums);

3) valstiskā piederība un tās veids;

4) krimināllietas numurs (numuri);

5) tās iestādes nosaukums, kurā izņemts salīdzināmais paraugs, un parauga veids;

6) tās personas vārds (vārdi) un uzvārds, kura izņēmusi salīdzināmo paraugu;

7) DNS profils.

11.pants. Par neatpazītu līķi (līķa materiālu) DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) notikumu uzskaites reģistrācijas numurs vai operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs;

2) datums, kad atrasts neatpazīts līķis;

3) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas operatīvās uzskaites lieta vai krimināllieta;

4) bioloģiskā materiāla veids [asinis, siekalas, sperma, sviedri, urīns, mīkstie audi (piemēram, muskuļi), kauli, mati ar to sīpoliņu maksts ārējiem apvalkiem];

5) DNS profils.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 11.panta 4.punktā tekstu iekavās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

11.pants. Par neatpazītu līķi (līķa materiālu) DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) notikumu uzskaites reģistrācijas numurs vai operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs;

2) datums, kad atrasts neatpazīts līķis;

3) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas operatīvās uzskaites lieta vai krimināllieta;

4) bioloģiskā materiāla veids;

5) DNS profils.

12.pants. (1) Par bezvēsts pazudušu personu DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) bezvēsts pazudušās personas bioloģiski tuvu radinieku vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi) un personas kods;

2) operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs;

3) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas operatīvās uzskaites lieta vai krimināllieta;

4) bezvēsts pazudušas personas bioloģiski tuvu radinieku DNS profili.

(2) Ja nav iespējams noskaidrot bezvēsts pazudušas personas bioloģiski tuvus radiniekus, DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs;

2) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas operatīvās uzskaites lieta vai krimināllieta;

3) to bezvēsts pazudušas personas personisko mantu uzskaitījums, no kurām iegūts bioloģiskais materiāls;

4) bioloģiskā materiāla veids [asinis, siekalas, sperma, sviedri, urīns, mīkstie audi (piemēram, muskuļi), kauli, mati ar to sīpoliņu maksts ārējiem apvalkiem];

5) DNS profils.

(3) Bezvēsts pazudušu personu tuvi radinieki DNS profilus un ziņas iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē sniedz labprātīgi, dodot rakstveida piekrišanu datu apstrādei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

21

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt 12.panta pirmo un otro daļu ar jaunu 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pazudušās personas vārds (vārdi), uzvārds un personas kods;”

un attiecīgi pārnumurēt pārējos punktus.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 12.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu “(uzvārdi)”.

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt 12.panta otro daļu pēc vārda “radiniekus” ar vārdiem “vai viņi atsakās sniegt salīdzināmos paraugus”.

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 12.panta otrās daļas 4.punktā tekstu iekavās.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdus “DNS profilus” ar vārdiem “salīdzināmos paraugus”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

12.pants. (1) Par pazudušu personu DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) pazudušās personas vārds (vārdi), uzvārds un personas kods;

2) pazudušās personas bioloģiski tuvu radinieku vārds (vārdi), uzvārds un personas kods;

3) operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs;

4) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas operatīvās uzskaites lieta vai krimināllieta;

5) pazudušās personas bioloģiski tuvu radinieku DNS profili.

(2) Ja nav iespējams noskaidrot pazudušas personas bioloģiski tuvus radiniekus vai viņi atsakās sniegt salīdzināmos paraugus, DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

1) operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs;

2) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas operatīvās uzskaites lieta vai krimināllieta;

3) to pazuduðas personas personisko mantu uzskaitījums, no kurām iegūts bioloģiskais materiāls;

4) bioloģiskā materiāla veids;

5) DNS profils.

(3) Pazudušu personu tuvi radinieki salīdzināmos paraugus un ziņas iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē sniedz labprātīgi, dodot rakstveida piekrišanu datu apstrādei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

13.pants. (1) Bioloģiskā materiāla un bioloģiskas izcelsmes pēdu izņemšanu, kā arī ziņu savlaicīgu sniegšanu Kriminālistikas pārvaldei to iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina:

1) izziņas iestādes;

2) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3) prokuratūras iestādes;

4) tiesas;

5) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes un personas ir atbildīgas par bioloģiskā materiāla un bioloģiskas izcelsmes pēdu izņemšanu, kā arī par ziņu savlaicīgu sniegšanu un šo ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

     

13.pants. (1) Bioloģiskā materiāla un bioloģiskas izcelsmes pēdu izņemšanu, kā arī ziņu savlaicīgu sniegšanu Kriminālistikas pārvaldei to iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina:

1) izziņas iestādes;

2) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3) prokuratūras iestādes;

4) tiesas;

5) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes un personas ir atbildīgas par bioloģiskā materiāla un bioloģiskas izcelsmes pēdu izņemšanu, kā arī par ziņu savlaicīgu sniegšanu un šo ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

14.pants. Kriminālistikas pārvalde ir tiesīga pieprasīt un bez maksas saņemt bioloģisko materiālu, bioloģiskas izcelsmes pēdas, DNS profilus un ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm.

     

14.pants. Kriminālistikas pārvalde ir tiesīga pieprasīt un bez maksas saņemt bioloģisko materiālu, bioloģiskas izcelsmes pēdas, DNS profilus un ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm.

III. DNS nacionālajā datu bāzē iekļautās informācijas sniegšana

     

III. DNS nacionālajā datu bāzē iekļautās informācijas sniegšana

15.pants. DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamie DNS profili un ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija.

     

15.pants. DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamie DNS profili un ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija.

16.pants. (1) Tiesības saņemt informāciju no DNS nacionālās datu bāzes ir izziņas iestādēm (ar prokurora piekrišanu), prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai.

(2) Lai saņemtu informāciju no DNS nacionālās datu bāzes, pieprasījumā norādāms informācijas nepieciešamības pamatojums.

(3) Pieprasījumā un tā pamatojumā iekļaujamo informāciju, kā arī pieprasījuma izskatīšanas un informācijas izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

16.pants. (1) Tiesības saņemt informāciju no DNS nacionālās datu bāzes ir izziņas iestādēm (ar prokurora piekrišanu), prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai.

(2) Lai saņemtu informāciju no DNS nacionālās datu bāzes, pieprasījumā norādāms informācijas nepieciešamības pamatojums.

(3) Pieprasījumā un tā pamatojumā iekļaujamo informāciju, kā arī pieprasījuma izskatīšanas un informācijas izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

17.pants. (1) DNS nacionālajā datu bāzē iekļautās informācijas sniegšana ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm pieļaujama gadījumos un kārtībā, ko paredz Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi.

(2) DNS profiliem un ziņām, kuras saņemtas no ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, nodrošināms tulkojums valsts valodā.

     

17.pants. (1) DNS nacionālajā datu bāzē iekļautās informācijas sniegšana ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm pieļaujama gadījumos un kārtībā, ko paredz Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi.

(2) DNS profiliem un ziņām, kuras saņemtas no ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, nodrošināms tulkojums valsts valodā.

IV. DNS nacionālajā datu bāzē iekļauto
DNS profilu un ziņu glabāšanas termiņi

     

IV. DNS nacionālajā datu bāzē iekļauto
DNS profilu un ziņu glabāšanas termiņi

18.pants.  (1) DNS profilus un ziņas no DNS nacionālās datu bāzes iznīcina un par to sastāda aktu, ja persona ar tiesas spriedumu attaisnota vai ja krimināllietu izbeidz, pamatojoties uz reabilitējošiem apstākļiem.

(2) DNS profilus un ziņas par personām DNS nacionālajā datu bāzē glabā 75 gadus.

(3) Pēc glabāšanas termiņa beigām DNS profilus un ziņas iznīcina un par to sastāda aktu.

(4) Šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju Kriminālistikas pārvalde saņem no Sodu reģistra.

22

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt 18.panta pirmo un ceturto daļu.

Atbalstīt

 

18.pants. (1) DNS profilus un ziņas par personām DNS nacionālajā datu bāzē glabā 75 gadus.

(2) Pēc glabāšanas termiņa beigām DNS profilus un ziņas iznīcina un par to sastāda aktu.

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.