Rīgā, 2004

Rīgā, 2004. gada jūnijā nr. 9/3-

 

Saeimas Prezidijam

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 51. pantu Juridiskā komisija lūdz izdarīt Saeimas š.g. 17. jūnija sēdes izsludinātajā darba kārtībā grozījumus un iekļaut pēc II sadaļas ‘’Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana’’ 9. darba kārtības punkta šādus lēmuma projektus:

‘’Par L.Zutes atbrīvošanu no Valkas rajona tiesas tiesneða amata;

Par V.Avotiņas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tieneša amata;

Par R.Beitiņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi;

Par J.Darģa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi;

Par S.Zakrevskas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi;

Par A.Šteinbergas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi;

Par Z.Kupces apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tienesi;

Par V.Kakstes apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi;

Par V.Krūmiņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi’’.

Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs E.Jaunups

 

 

Projekts

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

Par L.Zutes atbrīvošanu no

Valkas rajona tiesas tiesneða amata

 

Ar šā gada 27. jūliju atbrīvot Lidiju Zuti no Valkas rajona tiesas tieneša amata sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par V.Avotiņas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas

tiesas tiesneða amata

Ar šā gada 7. jūliju atbrīvot Vairu Avotiņu no Jūrmalas tiesas tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par R.Beitiņa iecelšanu par Rīgas pilsētas

Kurzemes rajona tiesas tiesnesi

Iecelt Ralfu Beitiņu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par J.Darģa apstiprināšanu par

Liepājas tiesas tiesnesi

Apstiprināt Jozu Darģi par Liepājas tiesas tiesnesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par S.Zakrevskas iecelðanu par administratīvās

rajona tiesas tiesnesi

Iecelt Sanitu Zakrevsku par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par A.Šteinbergas iecelšanu par administratīvās

rajona tiesas tiesnesi

Iecelt Anitu Šteinbergu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

Par Z.Kupces apstiprināšanu par Administratīvās

apgabaltiesas tiesnesi

Apstiprināt Zitu Kupci par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par V. Krūmiņas apstiprināšanu par Administratīvās

apgabaltiesas tiesnesi

Apstiprināt Veroniku Krūmiņu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par V.Kakstes apstiprināšanu par Administratīvās

apgabaltiesas tiesnesi

Apstiprināt Vēsmu Kaksti par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi.