Rīgā, 2004

Rīgā, 2004. gada jūnijā nr. 9/3-

 

Saeimas Prezidijam

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 51. pantu Juridiskā komisija lūdz izdarīt Saeimas š.g. 17. jūnija sēdes izsludinātajā darba kārtībā grozījumus un iekļaut pēc II sadaļas ‘’Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana’’ 9. darba kārtības punkta šādus lēmuma projektus:

‘’Par L.Zutes atbrīvošanu no Valkas rajona tiesas tiesneða amata;

Par V.Avotiņas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tieneša amata;

Par R.Beitiņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi;

Par J.Darģa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi;

Par S.Zakrevskas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi;

Par A.Šteinbergas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi;

Par Z.Kupces apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tienesi;

Par V.Kakstes apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi;

Par V.Krūmiņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi’’.

Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs E.Jaunups

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par J.Darģa apstiprināšanu par

Liepājas tiesas tiesnesi

Apstiprināt Jozu Darģi par Liepājas tiesas tiesnesi.