Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”» otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām

Grozījums likumā

"Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

     

Grozījums likumā

"Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr.) šādu grozījumu:

122.pants. Kapitāla daļu pārdošanas nosacījumi

         

(1) Ministru kabinets var noteikt valsts kapitālsabiedrībā valstij piederošo kapitāla daļu pārdošanas nosacījumus vai mainīt tos līdz šo kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanai.

         

(2) Pašvaldības dome (padome) var noteikt pašvaldības kapitālsabiedrībā pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas nosacījumus vai mainīt tos līdz šo kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanai.

         

(3) Kapitālsabiedrības darbiniekiem pārdodamās kapitāla daļas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.

         
 

Papildināt 122.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārdodot valsts vai pašvaldības kapitāla daļas šajā likumā noteiktajā kārtībā, par maksāšanas līdzekli izmantojami lati. Privatizācijas sertifikātus par maksāšanas līdzekli var izmantot, ja:

1.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt likumprojektā (likuma 122.panta ceturtās daļas jaunajā redakcijā) otro teikumu un tam sekojošos apakšpunktus.

Atbalstīt

papildināt 122.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārdodot valsts vai pašvaldības kapitāla daļas šajā likumā noteiktajā kārtībā, par maksāšanas līdzekli izmantojami lati.”

 

1) šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos pārdošanas nosacījumos vai 123.pantā minētajos pārdošanas noteikumos, kas apstiprināti līdz 2003.gada 31.decembrim, paredzēta privatizācijas sertifikātu izmantošana;

       
 

2) kapitāla daļas atsavināšanas ierosinājums iesniegts līdz 2003.gada 31.decembrim;

       
 

3) pārdošanas noteikumos, kas apstiprināti līdz 2003.gada 31.decembrim, noteiktajā termiņā noslēgts pirkuma līgums vai veikti šajos pārdošanas noteikumos paredzētie maksājumi pirms līguma slēgšanas."