Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 5.oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ. nr.1887)

(Dok. nr.6402, 6402A)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījums Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1888)

(Dok. nr.6406, 6406A)        (Balsojums: par-37, pret-8, atturas-36)   Noraidīts   
Deputāti Andris Tolmačovs, Linda Mūrniece, Kārlis Šadurskis, Andrejs Aleksejevs, Juris Sokolovskis


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā". (Reģ. nr.1889)

(Dok. nr.6413, 6413A)        (Balsojums: par-39, pret-3, atturas-33)
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.1890)

(Dok. nr.6414, 6414A)        (Balsojums: par-17, pret-29, atturas-34)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"". (Reģ. nr.1891)

(Dok. nr.6415, 6415A)        (Balsojums: par-40, pret-0, atturas-38)
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.1892)

(Dok. nr.6416, 6416A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-8)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1893)

(Dok. nr.6424, 6424A)        (Balsojums: par-49, pret-0, atturas-35)
Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Dzintars Rasnačs, Imants Kalniņš, Anna Seile, Pēteris Tabūns
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1894)

(Dok. nr.6425, 6425A)        (Balsojums: par-49, pret-0, atturas-35)
Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Dzintars Rasnačs, Imants Kalniņš, Anna Seile, Pēteris Tabūns
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1895)

(Dok. nr.6426, 6426A)        (Balsojums: par-37, pret-18, atturas-29)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Juris Dobelis, Dzintars Rasnačs, Imants Kalniņš, Anna Seile, Pēteris Tabūns


10.         10. Likumprojekts "Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses". (Reģ. nr.1896)

(Dok. nr.6445, 6445A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


11.         11. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Sociālo hartu"". (Reģ. nr.1897)

(Dok. nr.6446, 6446A)        (Balsojums: par-18, pret-21, atturas-40)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Vladimirs Buzajevs, Andrejs Aleksejevs, Nikolajs Kabanovs


12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1898)

(Dok. nr.6455, 6455A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1899)

(Dok. nr.6456, 6456A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-6)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


14.         14. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.1900)

(Dok. nr.6457, 6457A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1901)

(Dok. nr.6458, 6458A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


16.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.1902)

(Dok. nr.6459, 6459A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-7)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


17.         17. Likumprojekts "Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.1903)

(Dok. nr.6460, 6460A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


18.         18. Likumprojekts "Par Alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.1904)

(Dok. nr.6461, 6461A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


19.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.1905)

(Dok. nr.6462, 6462A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


20.         20. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" bezatlīdzības lietošanā". (Reģ. nr.1906)

(Dok. nr.6463, 6463A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


21.         21. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Reģ. nr.1907)

(Dok. nr.6464, 6464A)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


22.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izņēmuma stāvokli"". (Reģ. nr.1908)

(Dok. nr.6465, 6465A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


23.         23. Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā". (Reģ. nr.1909)

(Dok. nr.6466, 6466A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-5)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


24.         24. Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.1910)

(Dok. nr.6467, 6467A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-6)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


62.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Repatriācijas likumā" (Reģ.nr.1646) 3.lasījumam". (Lēm. proj. reģ. nr.1032)

(Dok. nr.6481)        (Balsojums: par-76, pret-7, atturas-0)   Pieņemts   
Deputāti: Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Jānis Lagzdiņš, Roberts Jurķis, Linda Mūrniece, Ingrīda Circene, Alberts Krūmiņš, Aigars Pētersons, Māris Krastiņš, Mareks Segliņš


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


25.         1. Lēmuma projekts "Par Mārtiņa Birkmaņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1022)

(Dok. nr.6428)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


26.         2. Lēmuma projekts "Par Ilonas Kalvānes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1023)

(Dok. nr.6429)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


27.         3. Lēmuma projekts "Par Rozes Paegles iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1024)

(Dok. nr.6430)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


28.         4. Lēmuma projekts "Par Ojāra Priedīša iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1025)

(Dok. nr.6431)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


29.         5. Lēmuma projekts "Par Guntas Ozoliņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1026)

(Dok. nr.6432)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


30.         6. Lēmuma projekts "Par Ingrīdas Bites iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1027)

(Dok. nr.6433)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


31.         7. Lēmuma projekts "Par Anitas Dzērves iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1028)

(Dok. nr.6434)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


32.         8. Lēmuma projekts "Par Birutas Horunas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1029)

(Dok. nr.6435)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


33.         9. Lēmuma projekts "Par Guntas Kusiņas iecelšanu par Krāslavas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1030)

(Dok. nr.6436)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


34.         10. Lēmuma projekts "Par Santas Sondares iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1031)

(Dok. nr.6437)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


37.         3. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā". (Reģ. nr.1877)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. nr.6444)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


38.         4. Likumprojekts "Civilās aizsardzības likums". (Reģ. nr.1720)

(3. lasījums)       (15 priekšlikumi)
(Dok. nr.6411)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Likums   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


40.         6. Likumprojekts "Latvijas Okupācijas muzeja likums". (Reģ. nr.1789)

(3. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. nr.6422)        (Balsojums: par-70, pret-17, atturas-1)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


41.         7. Likumprojekts "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā". (Reģ. nr.1678)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6442)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-4)   Likums   
Ārlietu komisija


42.         8. Likumprojekts "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām". (Reģ. nr.1764)

(3. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. nr.6450)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


43.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Reģ. nr.1653)

(3. lasījums)       (7 priekšlikumi)
(Dok. nr.6452)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


44.         10. Likumprojekts "Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās". (Reģ. nr.865)

(2. lasījums)
(Dok. nr.2846, 6443)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


45.         11. Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā". (Reģ. nr.1806)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6208, 6412)        (Balsojums: par-30, pret-33, atturas-19)   Noraidīts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


46.         12. Likumprojekts "Grozījums Jūras kodeksā". (Reģ. nr.1761)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6060, 6418, 6418A)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-16)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


47.         13. Likumprojekts "Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums". (Reģ. nr.1692)

(2. lasījums)       (45 priekšlikumi)
(Dok. nr.5792, 6419)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


48.         14. Likumprojekts "Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums". (Reģ. nr.1693)

(2. lasījums)       (33 priekšlikumi)
(Dok. nr.5793, 6420)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


49.         15. Likumprojekts "Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums". (Reģ. nr.1691)

(2. lasījums)       (41 priekšlikumi)
(Dok. nr.5791, 6421)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


50.         16. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Sabiedroto spēku augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai". (Reģ. nr.1828)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6237, 6438)        (Balsojums: par-63, pret-14, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


51.         17. Likumprojekts "Par Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību III un IV pielikuma grozījumiem". (Reģ. nr.1758)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6048, 6439)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)      
Ārlietu komisija


52.         18. Likumprojekts "Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, tās parakstīšanas protokolu, Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, Konvenciju par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju un Protokolu, ar ko groza 1990.gada 23.jūlija Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asocēto uzņēmumu peļņas korekciju". (Reģ. nr.1833)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6242, 6440)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


53.         19. Likumprojekts "Par Nolīgumu par 1982.gada 10.decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijas īstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krāju mu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību". (Reģ. nr.1835)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6245, 6441)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


54.         20. Likumprojekts "Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pielikumā pievienotajās parakstu lapās". (Reģ. nr.1816)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6221, 6468)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


55.         21. Likumprojekts "Par konsolidētajiem gada pārskatiem". (Reģ. nr.1823)

(2. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. nr.6229, 6447)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


56.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ. nr.1801)

(2. lasījums)       (25 priekšlikumi)
(Dok. nr.6201, 6448)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


57.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1827)

(2. lasījums)       (51 priekšlikumi)
(Dok. nr.6236, 6449)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


58.         24. Likumprojekts "Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums". (Reģ. nr.1780)

(2. lasījums)       (9 priekšlikumi)
(Dok. nr.6109, 6451)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


59.         25. Likumprojekts "Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums". (Reģ. nr.1689)

(2. lasījums)       (46 priekšlikumi)
(Dok. nr.5789, 6453)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


60.         26. Likumprojekts "Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālās Padomes likums". (Reģ. nr.1690)

(2. lasījums)       (36 priekšlikumi)
(Dok. nr.5790, 6454)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


IV. Lēmuma projekta izskatīšana


61.         Lēmuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.1021)

(Dok. nr.6409)        (Balsojums: par-73, pret-18, atturas-1)   Paziņojums   
Ministru kabinets

Sēde beigusies 12:17