2006. gada __. septembrī

                                                                                                       Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi ‘’ Saeimas vēlēšanu likumā’’’’

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

‘’Grozījumi ‘’ Saeimas vēlēšanu likumā’’’’

 

 

Izdarīt ‘’ Saeimas vēlēšanu likumā’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998., nr.9; 1998.,nr.13; 2002., nr. 12; 2002.,nr.13; 2003., nr.19; 2006., nr. 8; 2006., nr.10) šādus grozījumus:

 

 

 

1. Izteikt 5. panta piekto punktu šādā redakcijā :

 

‘’5) ir vai ir bijušas ārvalstu valsts drošības dienestu , izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;’’

 

2. Izslēgt 5.panta 6. punktu

 

3. Izteikt 11. panta 4. punkta apakšpunktu ‘’h ‘’šādā redakcijā :

 

‘’ h) ir vai nav sadarbojies ar ārvalstu valsts drošības dienestiem , izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks , aģents , rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;’’

 

4. Izteikt 13. panta 3. daļas 5. punktu šādā redakcijā :

 

‘’ 5) ir vai ir bijis ārvalstu valsts drošības dienestu , izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks , - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

 

5. Izslēgt 13. panta 3. daļas 6. punktu

 

6. Izteikt 15. panta 4. punktu šādā redakcijā :

 

 ‘’4) to kandidātu vārdi un uzvārdi , attiecībā uz kuriem Valsts arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti , kas liecina , ka šie kandidāti varētu būt sadarbojušies ar ārvalstu valsts drošības dienestiem , izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieki , aģenti , rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji.