Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 28. septembrī Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

1. ___________________             _______________________

 

2. ___________________             _______________________

 

3. ___________________             _______________________

 

4. ___________________             _______________________

 

5. ___________________             _______________________

 

6. ___________________             _______________________

 

7. ___________________            _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šādus grozījumus:

 

Izdarīt likuma 12. pantā šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt panta 3. daļu.

 

2. Papildināt pantu ar 5. daļu šādā redakcijā:

 

“5. Ja personai, kas saņem valsts pensiju, ir citi ienākumi, kas ir algas nodokļa objekts, tiem piemēro šā panta pirmajā daļā minēto neapliekamo minimumu”.