Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 28.septembrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par M.Birkmaņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par I.Kalvānes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par R.Paegles iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par O.Priedīša iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par G.Ozoliņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par M.Birkmaņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Mārtiņu Birkmani par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.