Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 27. septembrī

Nr. 9/1 – 4-131

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās „ /reģ.nr. 865; dok.nr.2846/.

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1. lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                          Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Konvenciju par kibernoziegumiem un
Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās

1.pants. 2001.gada 23.novembra Konvencija par kibernoziegumiem (turpmāk – Konvencija) un Konvencijas par kibernoziegumiem 2003.gada 28.janvāra Papildu protokols par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās (turpmāk – Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Latvijas Republika izdara atrunas attiecībā uz Konvencijas 22.panta pirmās daļas "d" punktu par ārpus Latvijas Republikas teritorijas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī attiecībā uz Konvencijas 29.panta ceturto daļu.

3.pants. Saskaņā ar Protokola 8.panta pirmo daļu Latvijas Republika izdara atrunu attiecībā uz Konvencijas 22.panta pirmās daļas "d" punktu par ārpus Latvijas Republikas teritorijas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem.

4.pants. Konvencijas 24.panta izpratnē atbildīgā institūcija ir Ģenerālprokuratūra.

5.pants. Konvencijas 27.panta izpratnē atbildīgā institūcija ir Tieslietu ministrija.

6.pants. Konvencijas 35.panta izpratnē atbildīgā institūcija ir Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde.

7.pants. Konvencija stājas spēkā tās 36.pantā, bet Protokols - tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

8.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, bet ne agrāk par Krimināllikuma grozījumiem, kas paredz juridiskās personas kriminālatbildību un Konvencijas noteikumu ieviešanu. Līdz ar likumu izsludināms Konvencijas un Protokola teksts angļu valodā un tulkojums latviešu valodā.

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _________________________.