Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 27. septembrī

Nr. 9/1 – 4-129

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1) Likumprojekts „Par Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību III  un IV pielikuma grozījumiem „  / reģ.nr. 1758; dok.nr. 6048/;

 

2) Likumprojekts „ Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, tās parakstīšanas protokolu, Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, Konvenciju par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju un Protokolu, ar ko groza 1990.gada 23.jūlija Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju „ / reģ.nr. 1833; dok.nr. 6242/;

 

3) Likumprojekts „Par Nolīgumu par 1982.gada 10.decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijas īstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību” / reģ.nr. 1835; do.nr. 6245/.

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                          Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību III  un IV pielikuma grozījumiem

 

1.pants. 1992.gada 9.aprīļa Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību (turpmāk – Konvencija) III un IV pielikuma grozījumi ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Konvencijas III un IV pielikuma grozījumi stājas spēkā Konvencijas 32.pantā noteiktajā kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis''.

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Konvencijas III un IV pielikuma grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _________________.