Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 28. septembrī Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ___________________       _______________________

 

2. ___________________       _______________________

 

3. ___________________       _______________________

 

4. ___________________       _______________________

 

5. ___________________      _______________________

 

6. ___________________       _______________________

 

7. ___________________      _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

 

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” šādu grozījumu:

 

Papildināt 15.pantu ar jaunu 5. daļu šādā redakcijā:

 

“5. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma no individuālā uzņēmuma, arī no zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un ienākumiem no individuālā komersanta darbības, ir 15 procenti”.